Written by 18:44 Planowanie

Analiza PEST – obraz szans i zagrożeń Twojego biznesu

Dostosuj się do przyszłych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Będąc gotowy na wszystko zwiększysz swoją szansę odniesienia sukcesu zawodowego.

Zmiany w środowisku biznesowym mogą tworzyć ogromne możliwości dla firmy i powodować istotne zagrożenia. Możliwości mogą pochodzić z nowych technologii, efektywniejszych kanałów dystrybucji, które pomogą Ci dotrzeć do nowych klientów, a więc nowych źródeł finansowania. Pozwoli to inwestować w lepszy sprzęt, dokształcać pracowników i otwierać się na nowe rynki. Zagrożenia mogą zawierać procesy deregulacji, która zwiększa konkurencję na kurczącym się rynku, podwyżki stóp procentowych, co może powodować problemy w przypadku zadłużenia firmy.

Analiza PEST jest prostym i powszechnie stosowanym narzędziem, wykorzystywanym w audycie strategicznym, które pomaga analizować zmiany polityczne, ekonomiczne, kulturalno-społeczne i technologiczne. Dzięki niemu możesz dostrzec większy obraz zmian, na jakie jesteś narażony i skorzystać z możliwości, jakie one stwarzają.

Co to jest PEST?

Profesor Harvardu, Francis Aguilar jest uważany za twórcę analizy PEST, początkowo nazwaną narzędziem skanowania ETPS w jego książce z 1967 roku, „Scanning the Business Envirnoment”.

Analiza PEST jest przydatna w:

 • Dostrzeganiu zagrożeń oraz możliwości biznesowych i osobistych
 • Identyfikowaniu kierunku zmian w środowisku biznesowym – pomaga iść z prądem zmian.
 • Unikaniu startowania z projektami, które mogą napotkać potencjalne problemy, leżące poza kontrolą.
 • Uwalnianiu się od nieuświadomionych zagrożeń, kiedy wchodzisz na nowy rynek, pomagając określić obiektywny obraz przyszłego środowiska pracy.

Jak korzystać z narzędzia

 • Użyj burzy mózgów do identyfikacji zmian zachodzących wokół Ciebie, odpowiadając na pytania dotyczące poszczególnych obszarów.
 • Zlokalizuj możliwości wynikające z każdej zmiany.
 • Zidentyfikuj zagrożenia.
 • Zaplanuj podjęcie odpowiednich działań.

Krok 1

Czynniki polityczne

 • Kiedy przeprowadzane są wybory samorządowe i parlamentarne? Jak może się zmienić rząd i polityka regionalna?
 • Którzy ludzie są najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do władzy? Jakie są ich poglądy na temat polityki gospodarczej i polityki dotyczącej prowadzenia działalności?
 • W jakim stopniu rozwinięte są prawa własności, zjawiska korupcji i przestępczości zorganizowanej? Jak może się to zmienić i wpłynąć na Ciebie ?
 • Jakie przepisy prawne lub podatkowe oczekują na zmiany, które wpłyną pozytywnie lub negatywnie na firmę?
 • Jakie regulacje i zmiany związane z nimi są planowane? Czy jest tendencja do regulacji czy deregulacji?
 • Jakie jest podejście rządu do polityki korporacyjnej, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, zagadnienia ochrony środowiska i przepisów dotyczących ochrony klienta? Jaki ma to wpływ i jak może się to zmienić?
 • Jaki jest prawdopodobny harmonogram zmian legislacyjnych?
 • Czy są jakieś inne czynniki polityczne, które prawdopodobnie się zmienią?

Czynniki ekonomiczne

 • Jak stabilna jest obecnie gospodarka? Czy prognozowany jest wzrost, stagnacja czy spadek?
 • Czy kursy kluczowych walut są stabilne?
 • Jaki jest poziom dochodów potencjalnego klienta? Nastąpił spadek czy wzrost – jak to może się zmienić w ciągu najbliższych lat?
 • Jaka jest stopa bezrobocia? Czy łatwo będzie zbudować wykwalifikowaną siłę roboczą? Czy koszt zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników będzie duży?
 • Czy konsumenci i firmy mają łatwy dostęp do kredytów?
 • Jak globalizacja wpływa na środowisko gospodarcze?
 • Czy są jakieś inne czynniki ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę?

Czynniki kulturowo-społeczne

 • Jaki jest wskaźnik wzrostu populacji i profil wiekowy? Jak to może się zmienić?
 • Jak zmiany pokoleniowe mogą wpłynąć na to, co robisz?
 • Jaki jest poziom Twoich relacji, zdrowia, wykształcenia i dyspozycyjności? Jak to się może zmienić i jaki ma wpływ?
 • Jakie są trendy na rynku w zatrudnianiu i postawy wobec pracy? Czy są one różne dla różnych grup wiekowych?
 • Jakie postawy społeczne i tabu mogą wpływać na Twój biznes? Czy ostanie zmiany mogą mieć wpływ na firmę?
 • Jak przekonania religijne i styl życia wpływają na ludność i ich preferencje zakupowe?
 • Czy są jakieś inne czynniki kulturowo-społeczne, które mogą wprowadzić zmiany w Twojej firmie?

Czynniki technologiczne

 • Jakie są nowe technologie, których możesz użyć?
 • Czy są jakieś nowe technologie, które mogą radykalnie wpłynąć na pracę lub branżę?
 • Czy konkurencja ma dostęp do nowych technologii, dzięki którym mogą ulepszyć swoje produkty?
 • Na jakich dziedzinach instytucje badawcze koncentrują swoje badania? Czy jest w nich coś, z czego możesz skorzystać?
 • Jaki wpływ mają zmiany preferencji dotyczące miejsca pracy – czy jest tendencja do pracy zdalnej, w akceleratorach start-upów, itp.?
 • Czy istnieją tam strefy łączące ośrodki badawcze, edukacyjne i technologiczne?
 • Czy są jakieś inne czynniki technologiczne, które należy wziąć pod uwagę?

Krok 2

Po zidentyfikowaniu tych zmian, zachodzących w środowisku biznesowym, nadszedł czas, abyś przyjrzał się każdej z nich i przeprowadził burzę mózgów dotyczącą potencjalnych możliwości. Może to pomóc na przykład w rozwoju nowych produktów, otworzenia się na nowy rynek lub zwiększyć wydajność procesów produkcji.

Krok 3

Pomyśl teraz, jak te zmiany mogą osłabić Twoją działalność – jeśli odkryjesz to odpowiednio wcześniej, być może uda Ci się uniknąć wielu problemów lub zminimalizować ich wpływ. Na przykład, jeśli technologia używana przy produkcji zaczyna być przestarzała, możesz opracować nową technologię i poprawić produkt.

Krok 4

Gdy zidentyfikowałeś już możliwości, potrzebujesz teraz przygotować działania, które przeprowadzisz w swoim planie biznesowym. Jeśli zlokalizowałeś zagrożenia, podejmij działania mające je wyeliminować. W wyznaczaniu działań warto skorzystać z modelu SMART.

Przemysław Mosakowski

(Visited 703 times, 1 visits today)
Last modified: 6 września 2019
Close