Written by 23:38 Prawo i podatki, CIT PIT VAT

Kiedy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT?

Przyszły przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą powinien zapoznać się z tematem podatku od towarów i usług (VAT) – czy trzeba się rejestrować, kiedy jest to dla nas korzystne?

Zwolnienia

W przypadku podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług mamy dwa rodzaje zwolnień:

  • Zwolnienie przedmiotowe.
  • Zwolnienie ze względu na obroty (podmiotowe).

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe jak sama nazwa wskazuje zwalnia nas z podatku VAT ze względu na przedmiot naszej działalności. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, usługi ubezpieczeniowe czy usługi nauki języków obcych. Pełną listę znajdziemy w artykule 43 ust.1 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca, który świadczy np. tylko usługi ubezpieczeniowe zawsze będzie wystawiał faktury ze stawką ZW (zwolniony) i nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

Zwolnienie ze względu na obroty

Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT do momentu nieprzekroczenia 150 000 zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy swoją działalność w trakcie roku, limit należy przeliczyć proporcjonalnie według wzoru:

A = 150.000zł * B : C

gdzie:
A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,

C – liczba dni w roku podatkowym.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

1. Dokonujących dostaw

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– Energii elektrycznej.

– Wyrobów tytoniowych.

– Samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji.

c) Budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b.

d) Terenów budowlanych.

e) Nowych środków transportu.

2. Świadczących usługi

a) Prawnicze.

b) W zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

c) Jubilerskie.

Przykład 1.

Przyszły przedsiębiorca będzie prowadził działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Czy rejestracja do VAT jest obowiązkiem?

Tak. Podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na działalność doradczą, powinien złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym ds. VAT i zarejestrować się jako czynny płatnik VAT.

Proces rejestracji

1. Rejestracja z początkiem rozpoczęcia działalności

Podatnik rejestrując się jako czynny płatnik VAT (dobrowolnie czy też obowiązkowo) powinien złożyć formularz VAT-R . Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT*. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Właściwy Urząd Skarbowy ds. VAT – Urząd ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej podane w CEIDG-1. Jeśli podatnik w CEIDG-1 zamieszcza również dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, wówczas Urząd Skarbowy ze względu na adres zamieszkania.

2. Dobrowolna rejestracja w trakcie prowadzenia działalności

Przedsiębiorca, który prowadzi już własną działalność i w pewnym momencie zdecyduje na dobrowolną rejestrację do VAT, powinien złożyć VAT-R do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego chciałby stać się czynnym płatnikiem VAT.

Przykład 2.

Prowadzę własną działalność od 2018r, chce dobrowolnie zostać czynnym płatnikiem VAT od 1 maja 2019, kiedy powinienem dopełnić formalności związanych z rejestracją?

VAT-R składamy do 30 kwietnia 2019.

3. Przekroczenie limitu obrotu w danym roku podatkowym

Formularz VAT-R składamy najpóźniej dzień przed sprzedażą towaru/usługi, która spowoduje przekroczenie limitu zwolnienia ze względu na obrót.

Przykład 3.

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 stycznia 2019r., nie rejestrował się do VAT. W kwietniu posiadał już 148 000 zł sprzedaży. Następna transakcja zaplanowana jest na 9 kwietnia, będzie opiewała na 5 tys. zł.

Kiedy powinien złożyć VAT-R?

Dokument składamy najpóźniej dzień przed planowaną sprzedażą, czyli 8 kwietnia; na daną transakcje wystawiamy fakturę z naliczoną stawką VAT.

Kiedy warto zarejestrować się do VAT?

Do VAT warto zarejestrować się, gdy:

  • Generujemy duże koszty, przy których można odliczyć podatek VAT.
  • Sprzedajemy na rzecz podmiotów zarejestrowanych do VAT.
  • Kupujemy towary z wyższą stawką VAT niż stawka VAT świadczonych przez nasz usług.
  • Sprzedajemy/świadczymy usługi głównie na rzecz podmiotów zagranicznych (mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub np – „nie podlega”, nadal możemy odliczyć VAT z faktur kosztowych).

Kiedy warto pozostać przy zwolnieniu?

Przy zwolnieniu warto pozostać, gdy:

  • Generujemy niskie koszty.
  • Sprzedajemy na rzecz osób fizycznych lub „nievatowców”.

Anna Pietrzak, ifirma.pl 

(Visited 94 times, 1 visits today)
Last modified: 8 września 2019
Close