Szkolenia z administracji publicznej

Szeroko rozumiana administracja publiczna ma przede wszystkim zaspokajać indywidualne i zbiorowe potrzeby obywateli, a jako że w ujęciu strukturalnym obejmuje ona całokształt organizacyjny państwa, rozległość zagadnień związanych z jej codzienną pracą jest ogromna. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników struktur państwowych, w dziale Administracja Publiczna zebraliśmy oferty szkoleniowe odpowiadające potrzebom przedstawianym przez pracowników sektora publicznego.

Szkolenia Administracja Publiczna to dział poświęcony nie tylko dla początkujących pracowników służb publicznych, ale również dla urzędników z wieloletnim stażem pracy – konieczność podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczy przecież wszystkich. Proponowane programy szkoleniowe poruszają wszystkie problemy związane z codziennym funkcjonowaniem administracji publicznej i koncentrują się przede wszystkim wokół zamówień publicznych, aktualnych zmian w przepisach i zagadnień związanych z aktami prawnymi, jak również kwestii związanych z codzienną pracą urzędnika – radzenie sobie ze stresem w pracy, obsługa petenta czy umiejętność organizacji czasu pracy.

Prezentujemy Państwu niezwykle obszerny zbiór programów szkoleniowych organizowanych zarówno w systemie otwartym, jak i zamkniętym. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez najbardziej uznane firmy w tej dziedzinie, których trenerzy to praktycy dysponujący wieloletnim doświadczeniem warsztatowym i doskonałą wiedzą merytoryczną związaną z omawianymi zagadnieniami.

Close