Written by 09:12 Manager

Premiowanie pracowników

Za standard możemy już uznać sytuację, w której pracownicy oprócz wynagrodzenia otrzymują dodatkowe świadczenia pieniężne w postaci nagród czy też premii

Dodatkowe bonusy często są jedną z metod motywowania. Zdarza się jednak, że nie działają one w odpowiedni sposób. Jest ich coraz więcej, są one coraz wyższe, ale mimo to nie przynoszą pożądanego efektu. Zatem jaki system nagród wybrać?

System premiowania – czy warto?

Dla wielu pracodawców system premiowania jest jednym z kluczowych narzędzi wpływania na efektywność pracowników. Odpowiednio dobrany pozwala na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, ponieważ poziom wynagrodzeń powiązany jest ze stopniem realizacji celów. Warto zaznaczyć, że stanowi on zachętę do poprawy osiąganych wyników, od których zależy jego wysokość i częstotliwość.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że osoby objęte systemem premiowym otrzymują dodatkową motywację finansową do osiągania określonych norm, standardów, warunków czy celów zawodowych, podnosząc tym samym efektywność ich pracy, a co za tym idzie efektywność całego przedsiębiorstwa.

Jasne reguły

Jeśli pracodawca decyduje się na wprowadzenia systemu premiowania powinien dokładnie określić zasady przyznawania bonusów. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Warto także zastanowić się nad ich charakterem – czy będą to nagrody, czy może premie. W przypadku tych ostatnich konieczne jest podjęcie jeszcze jednej decyzji, dotyczącej jej rodzaju, gdyż mogą one mieć charakter uznaniowy lub regulaminowy. Co ważne, od tego zależy czy i kiedy pracownik ma prawo domagać się wypłaty stosownego bonusu.

Regulamin premiowania

Mając na względzie utrzymanie pozytywnych relacji w firmie, niektórzy pracodawcy decydują się na wprowadzenie regulaminu premiowania. Zasady przyznawania dodatkowych świadczeń zawierane są również często w regulaminach wynagrodzeń, umowach o pracę czy też układach zbiorowych pracy. Niezależnie od wybranej formy, reguły otrzymywania bonusów powinny być czytelne i precyzyjne.

Należy jednak pamiętać, że kluczem do zbudowania skutecznego systemu premiowania jest stworzenie właściwych kryteriów oceny pracy. To od nich będzie zależeć czy ustalony system przyniesie wymierne efekty. Warto także zaznaczyć, że oprócz kompleksowego systemu premiowania dla całej firmy, możliwe jest także stworzenie osobnego systemu dla wybranej grupy pracowników. Najczęściej takie rozwiązanie stosuje się w przypadku handlowców, pracowników produkcyjnych lub też inżynierów.

Co wybrać?

Pracodawcy mogą w różny sposób przyznawać premie pracownicze, dlatego też wyróżnia się co najmniej kilka ich rodzajów. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć premię zadaniową i uznaniową.

Premia zadaniowa

W pierwszym przypadku uzależniona jest ona od wykonania zadania. Jej wartość zależna jest od efektów pracy i spełnienia wszystkich kryteriów, a zasady przyznawania czytelne i pewne w zakresie ustalonych zasad. Co ważne, wypłata premii zadaniowej jest obowiązkowa dla pracodawcy, po spełnieniu przez pracownika wszystkich wcześniej określonych warunków.

Inaczej mówiąc, osiągnięcie założonych celów gwarantuje przy zachowaniu odpowiednich standardów przyznanie bonusów. W przypadku premii uznaniowej przyznawana jest ona przez pracodawców na podstawie własnych obserwacji oraz preferencji i wypłacana pracownikom, którzy w jego oczach na nią zasłużyli.

Premia uznaniowa

Premie możemy także podzielić na indywidualne, które są wypłacane pojedynczym pracownikom za zaangażowanie i indywidualne wyniki grupowe oraz premie grupowe, które np. otrzymuje cały zespół, pracujący nad danym projektem. Wypłacane są one w sytuacji, gdy np. zespół osiągnie lepsze wyniki niż zakładano.

 

(Visited 138 times, 1 visits today)
Tagi: , Last modified: 26 stycznia 2022
Close