Szkolenia z transportu i spedycji

W naszym portalu oferujemy szkolenia z dziedziny „Transport i spedycja”. Ich celem jest usystematyzowanie wiedzy oraz zaprezentowanie uczestnikom szkoleń rozwiązań prawnych, jakie związane są z transportem i spedycją. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń pozwolą zmniejszyć ryzyko błędów przy zawieraniu umów, przygotowywaniu przewozu, jak również przy składaniu reklamacji. W czasie szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami, jakie obowiązują przy nawiązywaniu współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełniać dokumentny, które pojawiają się w obiegu spedycyjnym i transportowym. Uczestnicy szkoleń poznają najważniejsze procedury transportowo – spedycyjne. Prowadzący podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i pomogą wypracować dobre nawyki w pracy spedytora na każdym stanowisku. Ćwiczenia i dyskusje pomogą zrozumieć prawidła spedycji i transportu oraz łatwiej przyswoić uczestnikom wiedzę w tym temacie, co przełoży się na wyższą efektywność pracy. Proponujemy szkolenia z zakresu transportu i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym, transportu, składowania i oznaczania materiałów niebezpiecznych, reklamacji i dochodzenia roszczeń w transporcie i spedycji. Polecamy szkolenia z zakresu prawa celnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu towarów oraz systemu INTRASTAT. Specjalistom z zakresu logistyki, którzy pragną jeszcze bardziej podnieść swoje zawodowe kwalifikacje dedykujemy szkolenia w temacie controllingu logistyki i łańcucha dostaw.

Close