Written by 00:02 Poradniki

Jak stworzyć dobry list referencyjny

List referencyjny ma kilka istotnych zalet. W przeciwieństwie do referencji ustnej (przekazanej przez dotychczasowego pracodawcę telefonicznie) pozwala w pełni kontrolować informacje, które zdobędzie o nas nowy pracodawca. Dodatkowo list referencyjny jest zwykle odbierany jako obiektywny wyznacznik naszych kompetencji, o wiele bardziej wiarygodny niż informacje zawarte w liście motywacyjnym. Wreszcie list referencyjny od jednego pracodawcy może być przez nas wykorzystywany podczas wielu procesów rekrutacyjnych, w różnych momentach naszej kariery.

Jak stworzyć dobry list referencyjny?

Powinien on zawierać kilka istotnych elementów, które zadecydują o jego przydatności dla nowego pracodawcy. Warto zatroszczyć się, aby tak było. Jeżeli mamy dobry kontakt z dotychczasowym pracodawcą, możemy wręcz zaproponować mu, że sami napiszemy wstępną wersję listu, którą on będzie mógł ewentualnie skorygować, a następnie podpisać. W ten sposób nie tylko odciążymy go z dodatkowej pracy (pomoc byłym pracownikom nie jest zwykle priorytetem) ale też będziemy mieć ogromny wpływ na zakres i treść referencji.

Najpierw konkrety

Aby list referencyjny miał autentyczną wartość dla nowego pracodawcy, powinien zawierać garść faktów dotyczących dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Oprócz oczywistych informacji, takich jak nazwa firmy i stanowiska, okres zatrudnienia i charakter wykonywanej pracy, powinny tam się znaleźć również dokładne informacje na temat zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań.

Optymalnie, jeżeli list referencyjny jest napisany przez bezpośredniego przełożonego. Wtedy informacja dotycząca wykonywanej przez nas pracy może być bardzo precyzyjna- co dokładnie robiliśmy, jakie odpowiedzialności na nas spoczywały, z kim współpracowaliśmy, jaki był efekt końcowy wykonywanej przez nas pracy, jakie były nasze największe sukcesy.

Wszystkie te informacje powinny pomóc odpowiedzieć nowemu pracodawcy na pytania typu „kto? co?”. Druga część listu referencyjnego dotyczyć powinna odpowiedzi na pytania „dlaczego? jak?”.

Przykłady i opinie – sedno referencji

Równowaga i umiar

Właśnie znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy zachwalaniem pracownika a obiektywną oceną jest kluczem do napisania wartościowego listu referencyjnego. Nie można przesadzić z pozytywami, gdyż list straci wiarygodność. Wszak z założenia jest to pozytywna opinia przełożonego o podwładnym, dlatego warto skupić się na jego jak najwyższej informacyjnej wartości.

List referencyjny powinien zakończyć się – podobnie jak list motywacyjny – krótkim podsumowaniem jego treści i ogólnym wnioskiem dotyczącym kompetencji i wartości danej osoby jako pracownika.

Krótki poradnik:

  • List powinien zawierać nazwę firmy, stanowiska i czas pracy.
  • List powinien zostać napisany na papierze firmowym.
  • List nie powinien zajmować więcej niż jedną stronę A4.
  • Należy uwypuklić 3-4 kluczowe cechy pracownika. Większa ich liczba może zmniejszyć wartość merytoryczną listu.
  • Cechy pracownika powinny być każdorazowo poparte przykładem.
  • Warto, aby list miał charakter uniwersalny i mógł być wykorzystany w wielu sytuacjach.
  • O ile to możliwe warto uzyskać list referencyjny w 2-3 oryginałach.
(Visited 520 times, 1 visits today)
Last modified: 4 września 2019
Close