7 Godzin, 1 Dni

Zmiany w reklamacjach konsumenckich nowe obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumenta

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Umiejętność rozpatrywania reklamacji, oceny zarzutów podnoszonych przez kupujących, dochodzenia roszczeń zwrotnych od własnych dostawców i producentów.  Szkolenie jest prowadzone przy uwzględnieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r., poz. 827.

 • Zasady reklamowania towarów:

  Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać.
  Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy wobec konsumenta, jej zakres.
  Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
  Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
  Uprawnienia przysługujące z gwarancji. Forma gwarancji.
  Postępowanie w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
  Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
  Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
  Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
  Relacje pomiędzy sprzedawcami pośrednimi a sprzedawcami finalnymi w związku z zaspokojeniem roszczeń konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Problem roszczeń regresowych.
  Przedawnienie.
  Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi.

  Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa:

  Co to jest sprzedaż na odległość.
  Co to jest sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.
  Pojęcie lokalu przedsiębiorstwa.
  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Jak liczyć terminy. W jakiej formie może to nastąpić.
  O czym należy informować konsumenta w przypadku tak zawieranych umów.
  Termin do zwrotu spełnionych świadczeń.
  Na czyj koszt powinien nastąpić zwrot świadczeń.
  Problematyka umów zawieranych przez telefon.
  Problematyka umów zawieranych drogą elektroniczną.
  Termin do zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę.
  Zasady pobierania od klientów opłat dodatkowych.

  Zasady prowadzenia sklepów internetowych:

  Zasady prowadzenia sklepów internetowych.
  Co powinno znaleźć się na stronie internetowej sklepu, prowadzącego sprzedaż w formie elektronicznej.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,

  wykład wzbogacony o techniki multimedialne (prezentacja w PP).

 • Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w sklepach.

  Sprzedawcy/handlowcy.

  Przedstawiciele handlowi oraz inne osoby na stanowiskach związanych ze sprzedażą bezpośrednią bądź poprzez zbieranie zamówień.

  Wszyscy zainteresowani problemami prawnymi związanymi ze sprzedażą konsumencką.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce