6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Zatrudnianie cudzoziemców, w tym kierowców - najnowsze wymogi oraz zmiany od 1 stycznia 2017 r.

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce - obowiązki i prawa pracodawcy oraz samego cudzoziemcy w procesie podejmowania zatrudnienia, jaki i jego trwania, nowe możliwości prawne w tym aspekcie oraz ograniczenia płynące z przepisów. Szkolenie ma na celu również przedstawienie praktycznych rozwiązań, które są możliwe lub obowiązkowe w procesie zatrudniania cudzoziemców oraz omówienie dokumentacji niezbędnej do stworzenia w przypadku zatrudniania cudzoziemców.

 • 1. Wiadomości ogólne
  •Przepisy regulujące zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.
  •Rodzaje cudzoziemców - cudzoziemcy potrzebujący zezwolenia na pracę w Polsce oraz niemający obowiązku uzyskiwania zezwolenia.
  • Definicja zatrudnienia cudzoziemca.

  2. Pobyt cudzoziemca na terenie RP
  • Tytuły uprawniające cudzoziemca do pobytu na terenie RP.
  • Dokumenty pobytowe cudzoziemca - rodzaje, wzory oraz płynące z nich uprawnienia.
  • Wizy, zezwolenia oraz inne dokumenty pobytowe - organy wydające, procedury ich uzyskiwania oraz podmioty objęte obowiązkiem lub prawem ich uzyskania.

  3. Zatrudnianie cudzoziemca
  • Procedura wydawania zezwoleń na pracę.
  • Obowiązki pracodawcy mającego zamiar zatrudnić cudzoziemca.
  • Podmioty i prace z uproszczoną procedurą zatrudnienia.
  • Rejestracja cudzoziemca w PUP.
  • Uzyskanie informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  • Warunki wydania zezwolenia na pracę.
  • Obowiązkowa dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na pracę obcokrajowca.
  • Czas trwania zezwolenia - zasady i wyjątki.
  • Odmowa wydania zezwolenia oraz cofnięcie już wydanego zezwolenia na pracę.
  • Uproszczone procedury zatrudniania cudzoziemców z państw ościennych - zatrudnienie na podstawie oświadczenia.
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie przepisów dotyczących pobytu i zatrudniania cudzoziemców w
  • Warunki zatrudnienia cudzoziemca - umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.
  • Wynagrodzenie cudzoziemca.
  • Ograniczenia dotyczące czasu pracy cudzoziemca.
  • Obowiązki podmiotu zatrudniające cudzoziemca.

  4. Praca sezonowa i krótkoterminowa - nowe regulacje
  • Definicja pracy sezonowej i krótkoterminowej
  • Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na pracę sezonową lub krótkoterminową.
  • Procedura wydawania zezwoleń
  • Okres trwania zezwolenia oraz jego przedłużenie.
  • Podstawy odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową lub krótkoterminową.

  5. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

 • tak

 • wykład, dyskusja

 • Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Monika Wacikowska - prawnik z wieloletnim doświadczeniem, właściciel firmy doradczej Justicare, zajmującej się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym również branżowym – dotyczącym m.in. pracowników szkół i przedszkoli, kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych itd. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym również czasu pracy w służbie zdrowia. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Szkolenia o podobnej tematyce