16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Sopot Termin pewny 1 050,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 050,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 050,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu Microsoft Office. Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia nabędzie wiedze odnośnie tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i analiz w programie Microsoft Excel. Szkolenia ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami pokazującymi praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

  Korzyści dla uczestników
  • poznasz i zrozumiesz zasady podstawowych i zaawansowanych funkcji arkuszy MS Excel,
  • nauczysz się jak budować szablony dokumentów,
  • nauczysz się posługiwać tabelami przestawnymi
  • będziesz potrafił dostosować MS Excel do własnych potrzeb.

 • 1. Powtórzenie podstaw programu Excel:
  • wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek,
  • kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów,
  • wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka),
  • formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie według typu danych,
  • komentarze: wstawianie, wygląd, edycja,
  • nazywanie komórek i zakresów.

  2. Formuły:
  • podstawowe i najczęściej używane funkcje SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA,
  • adresowanie względne i bezwzględne,
  • funkcje logiczne JEŻELI.

  3. Zaawansowane formuły:
  • funkcje wyszukiwania i odwołań (Adres strony został usuniętyo, indeks, Adres strony został usuniętyę),
  • funkcje matematyczne (Adres strony został usuniętyżeli),
  • funkcje logiczne (jeżeli, oraz, lub),
  • funkcje tekstowe.

  4. Ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek - profesjonalne adresowanie bezwzględne.

  5. Zagnieżdżanie funkcji.

  6. Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi:
  • zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw, nazywanie powiększających się zakresów.

  7. Formatowanie warunkowe.

  8. Sortowanie danych i filtry:
  • sortowanie zaawansowane,
  • autofiltr niestandardowy,
  • filtr zaawansowany.

  9. Walidacja danych - sprawdzanie poprawności danych.

  10. Udostępnianie skoroszytu:
  • zarządzanie zmianami,
  • rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian.

  11. Ochrona danych:
  • ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy,
  • typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń.

  12. Wizualizacja danych czyli praca z wykresami:
  • podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
  • formatowanie wykresów:

  13. Analiza danych czyli tabele przestawne i wykresy przestawne:
  • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,
  • grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu).

  14. Rozwiązanie problemu z wydrukiem arkusza czyli ustawienia wydruku arkusza, tworzenie nagłówka, stopki, ustawienia obszaru wydruku, podział stron do wydruku.

 • ukończenia szkolenia

 • Kurs przeznaczony dla osób, które pracowały już w arkuszu kalkulacyjnym, ale nie potrafią efektywnie wykorzystywać jego możliwości.

 • 1 050,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce