6 Godzin, 1 Dni

Zasiedzenie nieruchomości

więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Zasiedzenie jako sposób nabycia nieruchomości:
  a. geneza instytucji i przyczyny jej powstaniaSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  b. co można zasiedzieć

  2. Przesłanki zasiedzenia.
  a. posiadanie samoistne – charakterystyka;
  b. posiadanie samoistne, czy zależne – analiza przypadków,
  c. ciągłość posiadania,
  d. upływ czasu.

  3. Dobra i zła wiara posiadacza – analiza przypadków.
  4. Stwierdzenie zasiedzenia, czyli sądowe potwierdzenie nabycia.
  5. Charakter prawny nabycia własności w drodze zasiedzenia.

 • tak

 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy, rzeczoznawcy.

Adw. Ryszard Sowa – posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców działających na rynku usług, a także w analizie oraz ocenie ryzyk prawnych przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wierzytelności. Wykonując praktykę zawodową, poznał trudności dochodzenia roszczeń pieniężnych przed polskimi sądami, przeszkody w sprawnym wykonaniu wyroków, a także metody ich eliminacji. Od ponad czterech lat jest związany z Kancelarią Prawniczą Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.

Szkolenia o podobnej tematyce