0 Godzin, 0 Dni

Zasady realizacji/ rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków EFRR/EFS

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uzyskanie dotacji ze środków publicznych stanowi dopiero pierwszy krok do sukcesu. Nierzadko większym wyzwaniem niż samo pozyskanie dotacji jest prawidłowa realizacja dofinansowanego projektu, zgodna z szeregiem wymogów formalnych wynikających zarówno z zawartej umowy dotacyjnej jak i ogólnych przepisów, dotyczących pomocy publicznej czy finansów publicznych. Prawidłowe rozliczenie dotacji, zapobiegające występowaniu nieprawidłowości, jest równie ważne, co zakres merytoryczny projektu.  Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych, uświadomienie obowiązków związanych uzyskaniem pomocy publicznej oraz kwalifikowalnością kosztów, a także wyjaśnienie rodzajów możliwych nieprawidłowości oraz konsekwencji związanych z ich wystąpieniem.

 • Zakres tematyczny szkolenia:

  Definicje i skróty. Obowiązki dokumentacyjne beneficjenta
  Jak czytać wniosek i umowę o dofinansowanie. Kwalifikowalność wydatków
  Wybór dostawców
  Budżet projektu. Wkład własny
  Wnioski o płatność
  Kontrola projektu. Zmiany w projekcie
  Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje. Podsumowanie szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce