0 Godzin, 0 Dni

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy:

  uświadomią sobie i rozpoznają fazę rozwoju organizacji

  przyswoją metody rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zmianą w organizacji

  rozwiną własny skuteczny sposób wdrażania zmiany organizacyjnej • 1.Zmiana jako naturalny i konieczny element w funkcjonowaniu organizacji
  2.Diagnoza aktualnego stanu organizacji – czynniki krytyczne
  3.Analiza efektywności funkcjonowania organizacji w różnych obszarach jej aktywności:
  cykl życia organizacji – identyfikacja fazy rozwoju organizacji i wybór metod wdrażania zmiany
  formułowanie zakresu i kierunku zmiany w organizacji
  analiza stopnia zaangażowania członków organizacji w proces zmiany
  4.Specyficzne problemy w funkcjonowaniu grupy w trakcie zmiany organizacyjnej:
  5.Kultura organizacyjna a skuteczność zmiany wewnątrz organizacji
  6.Krótkoterminowe „straty” a długoterminowe zyski ze zmiany organizacyjnej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce