1 Dni, 7 Godzin

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE komunikacja zmian, radzenie sobie z oporem i techniki zarządzania zmianą. - Human Skills

Trwa nabór First minute 1390 PLN 973,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1390 PLN 973,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy Cię na szkolenie na którym dowiesz się jak sobie radzić ze zmianami w zespole.

  Cele szkolenia:

  Pozyskanie świadomości zasad wprowadzania stylu zarządzania zmianą w organizacji,
  Pozyskanie świadomości metodologii zarządzania zmianą w organizacji,
  Przygotowanie kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla do wieloaspektowości zarządzania zmianą,
  Przećwiczenie umiejętności komunikowania zmian z wykorzystaniem arkuszy lidera.

  Korzyści:

  Przedstawienie praktycznych zasad psychologii zarządzania zmianą,
  Poznanie technik radzenie sobie z emocjami i oporem pracowników podczas zarządzania zmianą,
  Omówienie aspektu derekrutacji, degradacji lub przesunięcia stanowiskowego pracowników podczas zarządzania zmianą

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie kontraktu, celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
  09:45 -12:30 MODUŁ I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  Źródła i rodzaje zmian – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące zmiany.
  Zmiana jako proces – kiedy zmiana jest konieczna a kiedy zbędna.
  Rodzaje oporu w odniesieniu do zmiany.
  Analiza pola sił (wg Kurta Lewina) jako podstawa budowania efektywnego programu wprowadzania zmiany.
  Koszty wprowadzenia zmian w organizacji.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  MODUŁ II ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT ZAWODOWY
  Arkusz „mój styl zarządzania zmianą” (praca indywidualna + praca podgrupach) – omówienie wniosków o stylach zarządzania zmianą.
  Wprowadzenie do psychologii zarządzania zmianą (ćwiczenie grupowe).
  Typy osobowości i ich reakcje w obliczu zarządzania zmianą.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10 – 16:00 MODUŁ III ANALIZA SIŁ W ZMIANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  Przezwyciężanie oporu w procesie zmiany.
  Czynniki wspierające i hamujące zmianę.
  Ambasadorzy zmiany wprowadzanej w organizacji.
  Rozpoznawanie i zdefiniowanie problemu.
  Analiza problemu.
  Techniki podejmowania decyzji w procesie zmiany.
  Kryteria wyboru optymalnego rozwiązania w zmianie.
  Ocena wybranego sposobu rozwiązywania problemów.
  16:00 – 16:30 Opracowanie check – listy – podsumowanie.


  DZIEŃ II
  09:00 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia wraz z omówieniem wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
  09:15 -12:30 MODUŁ I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY
  Postrzeganie zarządzania zmianą z perspektywy lidera a pracowników.
  Arkusz lidera – wypracowanie strategii zarządzania zmianą przez szefa zespołu w organizacji.
  Jasna komunikacja w organizacji – praktyczne rady jak zarządzać zmianą- dopasowanie komunikatów do odbiorców pod kątem płci oraz hierarchii zawodowej.
  Arkusz lidera – przekazanie praktycznych technik przekazywania informacji służbowych o zmianie do stylu zachowań pracowników.
  Arkusz lidera – zarządzanie zmianą poprzez feedbackowanie, korygowanie, rozmowę o problemie (wsparcie, wizja, strategia).
  Arkusz lidera – zarządzanie zmianą a trudna rozmowa z pracownikiem oraz aspekt derekrutacji.
  Zarządzanie zmianą a metody pobudzania motywacji wewnętrznej pracownika z elementami coachingu i radzenia sobie z oporem pracownika – arkusz lidera – coaching, epizodyczny.
  Zarządzanie zmianą a expose szefa – arkusz lidera – expose szefa (ćwiczenie indywidualne), omówienie dobrych praktyk.
  Zarządzanie zmianą a piramida zmian – model przeprowadzania zmiany Roberta Diltsa, mapa zmian, na które mam wpływ w poszczególnych obszarach piramidy.
  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10 – 15:30 MODUŁ II KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIANY I WYWIERANIE WPŁYWU
  Rola komunikacji we wdrażaniu zmian.
  Jak skutecznie komunikować zmianę.
  Metody przełamywania oporu i konfliktów.
  Angażowanie pracowników w proces zmian.
  Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany.
  Rola lidera w obliczu zmiany.
  Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
  Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
  Jak przekonywać ludzi do zmiany.
  15:30 – 16:00 Opracowanie check – listy – podsumowanie.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • METODA SZKOLENIOWA

  1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).

  2. Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

  3. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

  4. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji–wzrok, ruch, słuch.

  5. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tematem i chcą dowiedzieć się, jak zarządzać zmianą w zespole.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Marzena Mieczkowska

Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisu stanowisk pracy, oceny pracowników, audytów personalnych oraz szkoleń z zakresu rozwoju potencjału pracowników, badania satysfakcji pracowników, systemów komunikacji wewnętrznej, projektów outplacementowych, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej firmy, systemów motywacyjnych. Dotychczas realizowana kariera zawodowa zaowocowała ekspercką wiedzą z zakresu zarówno twardego jak i miękkiego HR, umiejętnością biznesowego podejścia do zagadnień HR w kontekście rozwoju firmy oraz umiejętnością współpracy z różnymi grupami społeczno – zawodowymi w kilku branżach. Jest finalistką ogólnopolskiego konkursu “Dyrektor Personalny roku 2001”. Uczestniczyła w programie: „TALENTY” – Talents Fokus. Ma na koncie takie działania jak: tworzenie strategii personalnej firm, systemu komunikacji, opracowanie i wdrożenie systemu ocen. Współtworzyła kulturę organizacyjną firm, była współodpowiedzialna za procesy integracji pięciu firm i restrukturyzację.

Szkolenia o podobnej tematyce