16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie zmianą w organizacji - Organizacja w procesie przemian

Katowice Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 340,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników
  Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:
  • właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
  • zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych zmian,
  • stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
  • lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
  • świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian,
  • profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

 • Dzień I

  1. Wprowadzenie do szkolenia:
  • powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia – zadanie zespołowe: ” Historia pana Konieczki”.

  2. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w procesie produkcji?
  • zmiana czyli…?
  • celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?
  • problemy potrzebą i motorem zmian,
  • rodzaje zmian,
  • etapy wdrażania zmiany,
  • reakcje na zmiany,
  • opór wobec zmiany,
  • działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
  • struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
  • strategia firmy jako wyznacznik zmian,
  • cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników,
  • gra symulacyjna: ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.

  3. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany:
  • zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
  • zarządzanie zespołem - rola lidera, brygadzisty, mistrza, kierownika..
  • motywacja lidera czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
  • style zarządzania w procesie zmian,
  • indywidualny styl komunikacji z zespołem – Test Johari,
  • „Skomplikowana Konstrukcja” – gra symulacyjna.

  4. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:
  • zasady efektywnej komunikacji w firmie produkcyjnej w okresie zmian,
  • komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować aby unikać konfliktów,
  • precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany,
  • „Oryginał i kopia”- gra symulacyjna.

  Dzień II

  1. Asertywność jako postawa i umiejętności liderów zmiany:
  • asertywność czy empatia w procesie zmiany?
  • techniki komunikacji asertywnej,
  • test asertywności,
  • asertywność w delegowaniu zadań, monitoringu i kontroli pracy – scenki sytuacyjne,
  • „Dramatyczny lot balonem”- gra symulacyjna.

  2. Konflikty jako początek zmian:
  • geneza konfliktów w okresie zmiany,
  • rodzaje konfliktów,
  • skuteczne formy rozwiązywania konfliktów,
  • studium przypadku w firmie „X”.

  3. „Fabryka pocztówek w okresie zmian”- gra symulacyjna:
  • „Fabryka pocztówek – cele i zadania” – runda I,
  • „Fabryka pocztówek – konieczność wprowadzenia zmian w organizacji produkcji” – runda II,
  • „Fabryka pocztówek – konieczność dostosowania produkcji do zmiennego zapotrzebowani klienta” – runda III,
  • „Fabryka pocztówek – realizacja zamówienia” – runda IV,
  • podsumowanie przebiegu gry,
  • wnioski i spostrzeżenia do pracy,
  • ewaluacja szkolenia.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie będzie realizowane w formie praktycznego warsztatu z zastosowaniem metody „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning”. W związku z tym zostaną zastosowane metody:
  • ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
  • symulacje i projekty grupowe,
  • prezentacja multimedialna,
  • mini wykład i dyskusja moderowana,
  • case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
  • test badający postawy wobec zmian,
  • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

 • Kadra zarządzająca i menedżerowie wyższego oraz średniego szczebla.

 • 1 340,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce