2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie zmianą - Program of changes

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE:
  • Wiedział od czego zależy powodzenie projektu wprowadzającego zmianę
  • Potrafił określić wpływ zmiany na organizację
  • Potrafił zaplanować proces zarządzania zmianą
  • Wypracować ze sponsorem wspierającym zmianę

 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - PROGRAM OF CHANGES
  Im większe przedsięwzięcie, tym bardziej jego sukces zależy od akceptacji i zaangażowania interesariuszy. Są one możliwe do uzyskania, jednak rzadko udaje się to zrobić spontanicznie, a jeszcze rzadziej w ogóle nie pracując nad nimi. Jeśli zarządzasz projektem, którego powodzenie zależy od akceptacji planowanych zmian rozważ zorganizowanie warsztatu Program of changes.

  NA CZYM TO POLEGA...

  Program of change do dwudniowy warsztat pozwalający na poznanie i przećwiczenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianami. Jest to połączenie wiedzy z zakresu psychologii i socjologii z „twardą” wiedzą i narzędziami zarządczymi. Dzięki sprawnemu ich użyciu szansa na osiągnięcie skuteczności w projekcie wzrasta od 18 do 94%.

  ZAGADNIENIA
  • Wyniki światowych badań dotyczących programów wdrażających zmiany, jak powinno być organizowane wdrożenie?
  • Związki zarządzania projektem i zarządzania zmianą
  • Kluczowa rola osób nadzorujących projekty w zmianie, szczególnie ważna rola sponsorów
  • Jak sobie radzić oporem wobec zmiany?
  • Czy istnieje „cykl zmiany”, czy można mówić o „typowych” reakcjach na zmiany w obszarze psychologicznym?
  • Proces zarządzania zmianą – kiedy i jak planować, realizować i kontrolować wdrożenie zmiany?
  • Przydatne techniki na etapie:
  • Analizy i planowania
  • Projektowania i wdrażania
  • Komunikowania zmiany
  • Kontroli zmiany
  • Operacyjne zarządzanie projektami, które wprowadzają zmiany
  • Błędy we wprowadzaniu zmian i jak ich unikać

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • TECHNIKI PRACY
  Warsztat jest realizowany na przykładzie projektu realizowanego przez Klienta. Dzięki temu, do ćwiczenia technik i umiejętności wykorzystuje się rzeczywiste przedsięwzięcie. Po zakończeniu warsztatu wiedza z zakresu zarządzaniu zmianą jest utrwalona, a przedsięwzięcie lepiej omówione i zaplanowane.

  ELEMENTY WARSZTATU
  • Prowadzenie zajęć warsztatowych (2 lub 3 dni) przez dwóch trenerów na grupę
  • Przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (pdf)
  • Cztery godziny konsultacji do zrealizowania po zakończeniu warsztatów

 • • Kierowników projektów, dyrektorów programów – którzy chcą poznać najnowsze i skuteczne techniki wprowadzania zmian, by dzięki temu uprawdopodobnić sukces projektu
  • Kierowników projektów, którzy w swoich projektach narażeni są na ryzyko oporu ze strony użytkowników lub otoczenia projektu
  • Zespołów ds. zarządzania zmianą, które mają wspierać projekty w zakresie zarządzania zmianą
  • Pracowników biur projektów (PMO), którzy poprzez swoją pracę - także przy zarządzaniu zmianą wspierają projekty

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Marcin Guzik
Prezes Zarządu, Partner TenStep Polska, w Globalnej Sieci TenStep odpowiada za rozwój narzędzi wdrożeniowych TenStep i szkolenie trenerów
Praktyk, trener i doradca w zakresie wdrożeń zarządzania projektami, mega projektami, portfelami projektów, wprowadzania zmiany organizacyjnej związanej z zarządzaniem projektami – realizował kilkadziesiąt wdrożeń w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenia pracy z zarządami wielu polskich i międzynarodowych firm. Jego narzędzia wspierające wdrożenia biur projektów, m.in. związanych ze zmianą kultury organizacyjnej, są wykorzystywane powszechnie w wielu krajach.

Szkolenia o podobnej tematyce