16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach. Najnowsze trendy i sprawdzone metody.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych

  rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym

  poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą

  nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy

  wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy

 • Moduł 1

  Zmiany są nieuniknione - rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych
  Najnowsze trendy w zarządzaniu i możliwe źródła zmian w przedsiębiorstwach – wprowadzenie do problematyki zmian we współczesnym biznesie
  Fakty i mity związane z transformacją przedsiębiorstw - na czym polega zarządzanie zmianą
  Cena i skutki zaprzepaszczonych zmian – jak utrzymywanie status quo może wpłynąć na losy firmy i pracowników, np. utratę przewagi konkurencyjnej, malejący udział w rynku, stracone potencjalne zyski, pogłębianie luki kompetencyjnej pracowników

  Moduł 2

  Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji
  Firmowe „dzisiaj” a firma marzeń pracowników - porównanie realnego i idealnego obrazu przedsiębiorstwa
  Kiedy wprowadzać zmiany – sposoby identyfikowania przesłanek warunkujących konieczność przeprowadzenia transformacji w firmie
  Jakie zmiany są niezbędne w firmie – diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i zakresu pożądanych zmian w zakresie zarządzania
  Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji – ogólny model procesu zmiany
  Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany, zjawisko bezpiecznych iluzji i ich ograniczanie.

  Moduł 3

  Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi – techniki komunikacji i perswazji na potrzeby menedżerów w okresie transformacji
  Przygotowanie pakietu komunikacyjnego menedżera: pełny plan komunikacji, zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
  Przeciwdziałanie barierom w komunikacji oraz zapewnianie jej dwukierunkowości w zespole
  Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów - techniki perswazji, reagowania na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań
  Dlaczego firmy obawiają się otwartości informacyjnej i pozwalają na powstanie efektu plotki

  Moduł 4

  Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian - zarządzanie reakcjami na zmianę
  Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania
  Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników
  Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania
  Diagnoza predyspozycji indywidualnych pracowników do pracy w sytuacji zmiany
  Typy nieskutecznych uczestników zmian – osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się nowemu
  Unikanie zjawiska „gaszenia agenta” – jak nie pozwolić na wygaszenie pozytywnych postaw pod wpływem presji grupy

  Moduł 5

  Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników
  Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”
  „Rów zmiany”- trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym
  Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją - etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy
  Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.

  Moduł 6
  Sposoby wypracowywania w zespole zachowań i postaw gwarantujących pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej
  Koło troski oraz koło wpływu – sposoby reagowania na sytuacje, na które mamy i nie mamy wpływu
  Badanie potrzeb pracowników i poszukiwanie adekwatnych narzędzi motywacji w nowej sytuacji firmy – przekładanie zmian zawodowych na pozytywne zmiany osobiste
  Sposoby modyfikowania zachowań i postaw pracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników

 • tak

 • Przykładowe metody szkoleniowe:

  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

  Symulacje i gry zespołowe

  Dyskusje moderowane

  Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

  Działania w grupach zadaniowych

  Kwestionariusz diagnostyczny.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1490,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1390,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję. Podana wyżej cena zawiera: koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu pełne wyżywienie koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Doświadczony trener i konsultant, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy.Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.Zrealizowała ok. 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła ok. 1500 szkoleń i warsztatów jak również audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 10 lat.Wyróżnienia zawodowe:

zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku

laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku w kategorii „Styl i wizerunek HR”

zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.Przeszkoliła m.in. pracowników firm: Activ+, Agora SA, Amplico Life S.A., ABB Zwar S.A., Carrefour Polska, Carlson Wagonlit Travel, Contact Point, Call Center Poland, De Heus, Grupa Lotos, Geotech, INTRUM Justitia, ING Commercial Finance, Kema Quality, Katowicki Holding Węglowy, MTV Networks Polska, Murator Wydawnictwo, MGB Metro Group Buying, Pakmar, Pegasus Group, Passus, Panda, Pentacomp, PKO S.A., PKO TFI, Polskie Radio S.A., Prószyński i S-ka, Raport S.A., SITEL, Sodexho Polska Sp. z o.o., The Outlet Company, TVP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o., Volvo Auto Polska, Wamtechnik, Zibi, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Szkolenia o podobnej tematyce