16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie zmianą 7S

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zmiany zawsze są trudne lecz są nieuniknione. Ważne jest aby się do nich efektywnie przygotować i przeprowadzić stosując odpowiednie procedury.  Taką procedurą jest właśnie 7S. W trakcie szkolenia poznasz procedurę przeprowadzania procesu zmian opartą o 7 punktów prowadzących do efektywnego przeprowadzenia procesu zmian.

 • Program obejmuje:
   7 Change Managament
   System Aspekty zmiany
   Rodzaje zmiany
   Podejścia do zmiany
   Gotowość na zmiany
   Rola lidera w zmianie
   Motywacja do zmiany
   Osiąganie gotowości do zmiany
   Siedem kroków zmiany
   Rola liderów, kierowników i Działu HR
   Błędy do uniknięcia
   Wdrażanie zmian
   Identyfikacja i angażowanie kluczowych osób
   Przygotuj plan wdrożenia
   Wspieraj plan działaniami i komunikacją
   Rozwijaj kreatywność i struktury umożliwiające wdrażanie zmian
   Czynniki społeczne i ludzkie
   Zachowania ludzi w procesie zmian
   Pobudzanie kreatywności i motywacji
   Identyfikacja oponentów i działań
   Moderatorzy zmian
   Pomaganie ludziom w przystosowywaniu się do zmian
   Techniki pracy grupowej w procesie zmiany
   Reakcje na zmiany
   Etapy reakcji na zmianę
   Wspomaganie pracowników i kierowników w procesie zmian

 • Certyfikaty ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce