16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie zmianą

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • zrozumienie procesu zmian w organizacji

  • pokazanie korzyści wynikających z ustruktualizowanego podejścia do dużego zadania jak do projektu

  • powiązanie doświadczeń w zarządzaniu projektami z umiejętnościami potrzebnymi w zarządzaniu zmianą

  • nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian

  • zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)


  1. Psychologia zmiany
   • Zmiana – szansa, czy konieczność?
   • Stereotypy dotyczące zmiany
   • Przygotowanie się do zmiany

  2. Gotowość do zmiany
   • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany
   • Rodzaje oporu wobec zmian
   • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany

  3. Automotywacja i pozytywne myślenie w procesie kreatywnego zarządzania i zmian organizacyjnych
   • Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia? Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych
   • Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach

  4. Myślenie ukierunkowane na cel
   • Parametry poprawnie wyznaczonych celów

  5. Zmiana w organizacji
   • Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie
   • Cykl procesu zmian
   • Efektywna komunikacja w procesie zmian
   • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
   • Angażowanie pracowników w proces zmian

  6. Zmiana w układach organizacyjnych, jej rodzaje i implikacje dla zasobów ludzkich
   • Komunikacja w procesie zmiany
   • Wpływ zmian na zachowania pracowników. Model: reakcja na zmianę
   • Przełamywanie niechęci pracowników do zmian

  7. Kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na zmiany

  8. Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą
   • Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych
   • Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu
   • Procedura sterowania zmianami

  9. Kreatywne zarządzanie zmianą
   • Jak rozwiązać kluczowe problemy?
   • Zarządzanie sobą wobec zmiany
   • Wyznaczenie nowych priorytetów
   • Wyznaczanie norm czasowych
   • Wyznaczanie progów krytycznych

  10. Lider w procesie zmian
   • Jak być liderem w każdej sytuacji?
   • Rola lidera w obliczu zmiany
   • Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu firmy eduPartners

  • wykład

  • prezentacja

  • ćwiczenia w grupie

  • dyskusje w grupie

   • menadżerowie szczebla średniego i wyższego

   • specjaliści HR

 • 1300 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Szkolenia o podobnej tematyce