16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.

Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  -zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami;
  -zdobycie wiedzy na temat relacji między potrzebami człowieka a wzorcami motywowania w pracy;
  -poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami menedżera;
  -nabycie umiejętności współpracy z ludźmi opartej o ich realne możliwości i zdolność brania na siebie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania;
  -poznanie siły działania pozaekonomicznych sposobów motywowania;
  -pokazanie uczestnikom w jaki sposób mogą wykorzystywać codzienne sytuacje zawodowe do budowania autorytetu.

 • Program szkolenia:

  1.Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.
  2.Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń uczestników.
  3.Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
  4.ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.
  Czym jest komunikacja w organizacji?
  Charakterystyka menedżera i określenie własnych predyspozycji kierowniczych uczestników.
  Kompetencje i wyzwania skutecznego menedżera w XXI wieku.
  Komunikowanie się lidera z zespołem.
  Przegląd błędów komunikacyjnych w organizacji.
  5.KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.
  Analiza transakcyjna w komunikacji.
  Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  Aktywne słuchanie.
  Komunikacja jawna i ukryta.
  6.KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.
  Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie.
  Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
  Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
  Pozytywne podejście do współpracy.
  7.FAZY ROZWOJU ZESPOŁU.
  Role zespołowe.
  Faza orientacji i zależności.
  Faza konfliktu i buntu.
  Faza spójności i współpracy w grupie.
  Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
  Faza końcowa.
  8.JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ? – CZYLI KOMPENDIUM WIEDZY DLA KIEROWNIKA.
  Korzystne i kłopotliwe role w grupie.
  Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
  Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
  Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
  Relacje między członkami zespołu.
  Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
  9.USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW.
  Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
  Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
  Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
  10.DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE ZADAŃ W OBRĘBIE ZESPOŁU.
  Kluczowe zasady wyznaczania celów.
  Diagram podziału odpowiedzialności.
  Monitorowanie i kontrola pracy zespołu.
  11.SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.
  Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
  Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu.
  Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  Opanowanie sztuki przekonywania - jak radzić sobie z nieczystymi chwytami w rozmowie?
  Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  12.TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.
  Zły i dobry stres – ćwiczenia i mikro wykład o roli stresu w sytuacjach wyzwań zawodowych.
  13.SAVOIR-VIVRE W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ.
  Pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku urzędu.
  Sposoby powitań i pożegnań w organizacji (podejście formalne i nieformalne).
  Kody strojów, budowanie wizerunku kompetentnego reprezentanta urzędu.
  14.Podsumowanie -plan zmiany osobistej.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:

  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  SZKOLENIE REALIZOWANE PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO

  Szczególnie ciekawe i pozwalające spojrzeć na siebie z innej perspektywy będą zajęcia z użyciem kamery, podczas których każdy z uczestników szkolenia będzie mógł zostać poddany konstruktywnej ocenie.

 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej, specjalistów HR, menedżerów w Administracji Publicznej, których praca polega na zarządzaniu zespołem i którzy chcą to robić według najnowszych metod i w oparciu o najskuteczniejsze praktyki.

 • 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Trener biznesu, menedżer projektów, coach, wykładowca i konsultant HR. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi oraz pracowników wymagających wsparcia metodologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Ekspert ds. HR, zarządzania, budowania relacji zawodowych i autoprezentacji. Prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu badania potrzeb szkoleniowych, zarządzania szkoleniami, rekrutacji i selekcji pracowników, specjalizuje się również w warsztatach z komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta oraz radzenia sobie ze stresem. Uznany konsultant w zakresie zarządzania zmianą oraz kreowania wizerunku instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych. Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl. Finalista konkursu „Mówca znakomity” („Gazeta Wyborcza w Poznaniu, 2007r.). Twórca wielu programów rozwojowych. Absolwent Politechniki (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, komunikacja i promocja w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych – Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu i programu studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Posiada certyfikaty trenerskie Akademii Trenera grupy Hause of Skiils, dyplom ukończenia warsztatów trenerskich w Centrum Szkoleniowym JET Szymona Kudły oraz w firmie Nowe Motywacje. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera.

Szkolenia o podobnej tematyce