14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie zespołem pracowniczym - budowanie efektywnego zespołu

Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Rzeszów Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • zrozumienie zasad funkcjonowania zespołów

  podnoszenie efektywności współpracy

  doskonalenie komunikacji w zespole

  kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej

  identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole

  kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

  wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy zespołu

 • I. Pierwszy dzień

  Charakterystyka zespołu
  Wprowadzenie – specyfika pracy zespołowej

  Tworzenie zespołu
  5 etapów rozwoju zespołu
  struktura zespołu
  dobór członków
  różnorodne formy współpracy

  Role w zespole
  diagnoza preferowanych ról zespołowych
  zadania lidera
  role pozytywne i negatywne
  kształtowanie ról pozytywnych
  role negatywne – co z nimi robić

  Charakterystyka pracy zespołowej
  funkcje w dziale
  cele działu
  zasady pracy – pro czy antyefektywnościowe
  relacje z innymi działami
  zjawiska charakterystyczne dla pracy zespołowej

  Podsumowanie – warunki efektywności zespołu  II. Drugi dzień

  Procesy w zespole

  Komunikacja w zespole
  komunikacja interpersonalna a komunikacja zespołowa
  zasady komunikacji w grupie
  bariery i zakłócenia
  doskonalenie komunikacji w zespole

  Grupowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
  etapy rozwiązywania problemów
  metody i techniki pracy grupowej
  zalety i wady poszczególnych metod
  efekt synergii i syndrom Apollo
  praca indywidualna i grupowa – porównanie

  Konflikty w zespole
  konflikty wewnątrz- i międzygrupowe
  przyczyny konfliktów w zespole
  charakterystyczny przebieg konfliktów
  zapobieganie zaistnieniu przyczyn
  metody rozwiązywania konfliktów

  Motywowanie członków zespołu
  motywacja finansowa i pozafinansowa
  nagrody indywidualne i zespołowe
  motywowanie przez lidera i współpracowników
  zasady skutecznego motywowania


  Podsumowanie – od grupy do efektywnego zespołu – wskazania dla praktyki

 • dyplom Effect Group

 • grupowe kształcenie warsztatowe z dominacją form aktywnych (ćwiczenia, testy, analiza przypadków, gry i symulacje)

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce