14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM jak budować wizerunek szefa, skutecznie się komunikować, zarządzać potencjałem pracowników, budować współpracę zespołową i radzić sobie z wyzwaniami menedżerskimi - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Specyfice zarządzania zespołem, z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej.
  Praktycznych technikach, narzędziach, które usprawniają zarządzanie zespołem.
  Rodzajach (kolorach) osobowości zgodnie z typologią Gustawa Junga.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Zwiększające skuteczność zarządzania zespołem.
  Adekwatnego reagowania na trudne sytuacje w zakresie zarządzania zespołem.
  Praktycznego wykorzystania poznanych technik i narzędzi.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Umiejętnościami przywódczymi.
  Delegowaniem zadań.
  Organizacją pracy zespołu.
  Rozwiązywaniem problemów w zespole.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i doprecyzowanie potrzeb Uczestników.

  10:00-11:45 MODUŁ I. WIZERUNEK SZEFA

  Automotywacja szefa do zarządzania zespołem. Świadomość celów zawodowych zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy – arkusz lidera, ćwiczenie indywidualne.
  Świadomość własnych kompetencji i obszarów do rozwoju – arkusz oceny kompetencji, ćwiczenie indywidualne.
  11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

  12:00 – 13:00 MODUŁ II. WIZERUNEK SZEFA (nagrania)

  Budowanie autorytetu szefa – arkusz expose wraz z wystąpieniem na forum wraz z omówieniem.
  Budowanie wizerunku szefa – kluczowe aspekty. Omówienie dobrych praktyk z uwzględnieniem mowy ciała, tonu głosu oraz tagowania wypowiedzi.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 14:20 MODUŁ III. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W OPARCIU O TYPOLOGIĘ EXTENDED DISC (część pierwsza)

  Typologia kolorów osobowości – test, omówienie oraz sporządzenie mapy zespołu.
  Efektywna komunikacja z podwładnymi – zasady dotarcia do interesu i kodu wartości rozmówcy – gra w kolory w podgrupach.
  14:20 – 14:35 Przerwa kawowa

  14:40 – 16:00 MODUŁ IV. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W OPARCIU O TYPOLOGIĘ EXTENDED DISC (część druga)

  Bariery w komunikacji – omówienie kluczowych aspektów, praca na przykładach Uczestników.
  16:00-16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia, podsumowanie.

  DZIEŃ II

  09:00 – 09:40 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

  09:40 – 11:20 MODUŁ V. WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

  Zasady budowania atmosfery i współpracy w zespole. Omówienie kluczowych aspektów oraz praca na przykładach Uczestników (lub przykładach przygotowanych przez trenera).
  11:20 – 11:35 Przerwa kawowa

  11:35 – 13:00 MODUŁ VI. ARKUSZE LIDERA

  Motywowanie pracowników – omówienie zasad, praca w grupach/scenki na forum.
  Delegowanie zadań– omówienie zasad, praca w grupach/scenki na forum.
  Feedback i rozmowy korygujące– omówienie zasad, praca w grupach/scenki na forum.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 -14:30 MODUŁ VII. WYZWANIA SZEFA (część pierwsza)

  Komunikowanie wprowadzanych zmian w organizacji – zasady przygotowania się na reakcje ze strony pracowników i wstęp do pracy z oporem. Ćwiczenia indywidulne, grupowe.
  14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

  14:45 – 15:30 MODUŁ VIII. WYZWANIA SZEFA (część druga)

  Zarządzanie konfliktem – wstęp do zasad minimalizacji konfliktów w zespole.
  Zasady współpracy z trudnymi współpracownikami – omówienie kluczowych aspektów, praca na przykładach Uczestników (lub przykładach przygotowanych przez trenera).
  15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia. Wypracowanie check – listy szkoleniowej z zakresu zarządzania zespołem.

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Menedżerowie.
  Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
  Osoby zarządzające zespołem.
  Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce