14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - czyli jak inspirować pracowników, aby skutecznie osiągali cele biznesowe

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę w zakresie definiowania swojej roli jako menedżera zespołu, ról jakie pełni w odniesieniu do funkcji menedżerskich oraz będą potrafili zidentyfikować preferowany przez siebie styl kierowania ludźmi i jego efektywność,
  • uczestnicy szkolenia poszerzą swój warsztat pracy w zakresie umiejętności przywódczych związanych z efektywną komunikacją, w zadaniach zorientowanych na cel,
  • uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę i nabędą umiejętności z zakresu pozafinansowego motywowania pracowników,
  • uczestnicy szkolenia poszerzą swoją wiedzę i nabędą umiejętności w obszarze delegowania i motywowania pracowników i wzmacniania działań zespołu,
  • uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę i nabędą umiejętności w zakresie przeprowadzania efektywnej rozmowy oceniającej.

 • 1. Rola menedżera: koło funkcji menedżerskich.
  • Wyznaczanie celów, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie pracy zespołu.
  • Zasady realizacji poszczególnych funkcji w celu budowania i rozwijania efektywnego zespołu.
  • Jak zostać efektywnym liderem? Zasada KOSZ-a.
  • Style kierowania: oddziaływanie różnych stylów zarządzania na zespół pracowniczy, jego efektywność i wydajność. Kwestionariusz MSQ.

  2. Umiejętności interpersonalne, budowanie roli przywódczej i relacji ze współpracownikami, zespołem.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  • Budowanie zespołu: etapy rozwoju grupy, role zespołowe – Test Belbina.
  • Zasady budowy zespołu, dzielenie się wizją – Manifest Lidera jako narzędzie budowania wizji zarządzania zespołem i motywowania pracowników.

  3. Umiejętność komunikacyjne w zarządzaniu zorientowanym na cel.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  • Rodzaje barier zakłócających proces komunikacji w organizacji i jak je przezwyciężać?
  • Zasady efektywnej komunikacji: umiejętność precyzyjnego przekazywania celu, aktywnego słuchania, zadawania pytań, akceptacji, parafrazowania, podsumowywania.
  • Budowanie zaufania, zachęcanie podwładnych od wypowiadania własnych opinii, dawanie i otrzymywanie feedbackuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  4. Motywowanie zespołu. Rozmowa oceniająca
  • Identyfikowanie i wzmacnianie cech pozytywnego zachowania, behawioralne metody pozafinansowego motywowania pracowników.
  • Wyrażanie uznania i nagradzanie – jak robić to efektywnie?
  • Informacja zwrotna, kiedy należy stosować, w jaki sposób należy ją przekazywać – prezentacja modelu, ćwiczenie umiejętności w zakresie jej stosowania.

  5. Ocenianie podwładnych – rozmowa oceniająca.
  • Cel i zakres oceny.
  • Analiza pracy i celów.
  • Definiowanie standardów pracy i celów poprawy.
  • Przygotowanie rozmowy (zbieranie informacji , ustalanie faktów).
  • Planowanie sposobu przeprowadzenia rozmowy.
  • Prowadzenie rozmowy oceniającej – zachęcanie pracownika do samooceny, uważne słuchanie, pytania, struktura i kontrola rozmowy, udzielanie informacji zwrotnej, radzenie sobie z trudnościami w trakcie rozmowy.
  • Zapisanie uzgodnionych celów dotyczących poprawy działania i wzmacniania zachowań pożądanych.
  • Co po rozmowie czyli – szkolenie, coaching, rozwój pracownika, a może utrzymanie angażu?!

  6. Delegowanie
  • Delegowanie jako podstawowe działanie w poszerzaniu odpowiedzialności i motywowaniu pracowników.
  • Różnica pomiędzy delegowaniem, przydzielaniem zadań i tzw. „zwalaniem roboty”.
  • Sytuacje, w których delegowanie jest możliwe i wskazane.
  • Problemy związane z delegowaniem
  • Standard planowania efektywnego delegowania.
  • Ocena, czy dawanie władzy podwładnym rzeczywiście działa i jest skuteczne? Korzyści z delegowania.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane wg wzoru MEN

 • Podczas szkolenia stosujemy autorskie aktywne metody szkoleniowe, m.in.:
  • Mini-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
  • Moderowane dyskusje grupowe.
  • Case study.
  • Analiza realnych sytuacjach zaczerpniętych z życia, dzięki czemu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do wykorzystania od ręki.
  • Symulacje realnych sytuacji - ćwiczenia praktyczne.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Tadeusz Plewa

Szkolenia o podobnej tematyce