16 Godzin, 3 Dni

Zarządzanie Zespołem

3 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie poszerza wiedzę na temat kierowania zespołem oraz doskonali umiejętności w zakresie: stylów kierowania, organizacji pracy własnej i pracy zespołów, motywowania pracowników.



  Cel szkolenia:

  • poznanie teorii dobrego teamu

  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

  • nabycie i rozwój zdolności świadomego kierowania zespołem

  • określenie optymalnej, indywidualnej dla każdego

  uczestnika roli w zespole wynikającej z jego predyspozycji

  i cech charakterologicznych.





 • Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
  • zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu
  i zarządzania,
  • nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy
  na określonym stanowisku w zespole,
  • przekonanie się uczestników treningu o swojej wartości,
  potencjale i możliwości osiągnięcia sukcesów
  indywidualnych i zespołowych.

  Program szkolenia

  1. Zadania menedżera - ewolucja kompetencji.
  2. Kompetencje członków zespołu.
  3. Zespół jako zestawienie osobowości, zależności
  międzyludzkiej, hierarchii ról.
  4. Komunikacja a informacja zwrotna.
  5. Wydawanie poleceń i wyznaczanie celów, delegowanie uprawnień.
  6. Zarządzanie czasem, organizowanie pracy własnej
  i zespołu.
  7. Style kierowania.
  8. Kontrola wykonania zadania.
  9. Motywowanie pracowników.
  10.Ocena i korygowanie zachowań (podwładny,
  przełożony, współpracownik).
  11.Rozwiązywanie konfliktów.

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  dyskusja i prezentacja trenera,

  kamera video.



 • 3500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Stały wykładowca Podkarpackiego Centrum Kształcenia Biznesu. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kliku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching, treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.





Szkolenia o podobnej tematyce