0 Godzin, 0 Dni

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem szkolenia jest zwiększenie standardu obsługi poprzez sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi, poprawę efektywności pracy pracowników, sprawne kierowanie zespołami zadaniowymi, zmniejszenie rotacji personelu, poprawę komunikacji.
    Podstawowe zagadnienia: skuteczna komunikacja w zespole, asertywność jako sposób komunikowania się, asertywne rozwiązywanie konfliktów, style kierowania, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, nabór i selekcja pracowników, ocena wyników pracy jako środek poprawy funkcjonowania zespołu, rozmowa oceniająca jako metoda poprawy efektywności pracy, wykorzystanie zasobów ludzkich firmy w zarządzaniu jakością totalną.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce