14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Bardzo wysoki poziom konkurencji w każdej dziedzinie działalności gospodarczej w Polsce, prowadzi do presji na stałe obniżenie cen sprzedaży oferowanych towarów i usług. Związany jest z tym często spadek rentowności przedsiębiorstw. Jedną z metod poprawy ich wyników finansowych jest optymalizacja procesów zakupowych oraz poniesienie efektywności w negocjacjach zakupowych, stąd też systematycznie wzrasta dla firm znaczenie ich działów zakupów czy zaopatrzenia. Wyniki negocjacji zakupowych prowadzonych przez kupców, z jednej strony przekładają się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa, z drugiej zaś często decydują też o długoterminowym rozwoju czy nawet egzystencji wielu dostawców.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem zarządzania zakupami: od organizacji i pracy działu zakupów/zaopatrzenia, poprzez analizę potrzeb zakupowych w przedsiębiorstwie, kryteria wyboru i metody weryfikacji dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem występujących ryzyka, budowania relacji odbiorca-dostawca a kończąc na strategicznych negocjacjach zakupowych.

  Cele szczegółowe
  Podanie metod optymalizacji procesów zakupowych, ze szczególnym uwzględnienie struktur organizacyjnych,
  Przedstawienie narzędzi wyboru i oceny dostawców, minimalizujących ryzyka dla strony zakupowej,
  Nauka umiejętności negocjacji zakupowych pod presją i w sytuacji prób manipulacji ze strony sprzedającego,
  Rozwinięcie w praktyce umiejętności negocjacji indywidualnych i zespołowych.

 • Dzień 1

  Rola działu zakupów i zaopatrzenia – operacyjna czy strategiczna?:
  Poziomy decyzji w zaopatrzeniu,
  Kluczowe czynniki wpływające na sposoby pozyskania surowców i materiałów,
  Najważniejsze narzędzia obniżania kosztów,
  Systemowe i strategiczne planowanie zakupów.

  Optymalizacja procesu zakupów:
  Strategie zakupowe,
  Zarządzenie ryzykiem
  Sposoby usprawnienia procesu planowania i prognozowania potrzeb,
  Analiza danych – przejrzystość informacji.

  Metody budowanie wiedzy o rynku i kupowanych produktach lub usługach
  Definicja „Should Cost Model” dla produktu/usługi,
  Metody pozycjonowania produktu zakupowego/zaopatrzeniowego na osi siła/słabość oraz ryzyko zakupowe,

  Kryteria wyboru i profesjonalne metody walidacji dostawców:
  Analiza dostawcy/oferty metodą „0-10”,
  Metody audytu organizacyjnego dostawcy,
  Analiza stabilności finansowej, w tym metody: ”Z-score”,”Quick Ratio,

  Minimalizacja ryzyka we współpracować z dostawcami
  Kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców,
  Metody ograniczenia ryzyka zakupowego, szczególnie z nowymi dostawcami,
  Systemy komunikacji i budowania relacji z dostawcami,
  Optymalne sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw,
  Mechanizmy kontroli jakości, optymalizacja i standaryzacja,
  Global Sourcing – korzyści i ryzyka,

  Strategiczne negocjacje zakupowe
  Metody przygotowania się do negocjacji,
  Skuteczne strategie i techniki zakupowe,
  Przebieg negocjacji w poszczególnych fazach,
  Narzędzia efektywnej komunikacji z dostawcami,
  Werbalne i niewerbalne źródła informacji w procesie negocjacji „face to face”,
  Techniki obrony przed nieuczciwymi praktykami i próbami manipulacji strony sprzedażowej.
  Dzień 2

  Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):
  wariant równorzędnych pozycji negocjacyjnych
  wariant negocjacji ze słabszej pozycji negocjacyjnej

  Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:
  strategie
  podział zadań
  metody argumentacji
  komunikacja w zespole
  Podsumowanie szkolenia.

 • Zajęcia są realizowane w formie 2-dniowych warsztatów, z wykorzystania środków audiowizualnych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zarówno możliwość: zapoznania się z pewnymi zagadnieniami teoretycznymi (wykłady i dyskusje grupowe), jak też praktycznego doskonalenia swoich umiejętności poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, udział w case’ach szkoleniowych. Nagrania z negocjacyjnych ćwiczeń warsztatowych są analizowane pod kątem:
  przebiegu negocjacji
  zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
  zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
  sposobów argumentacji
  stylów komunikacji
  body language
  osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu

 • Dyrektorzy, kierownicy i managerowie działu zakupów lub zaopatrzenia,
  Specjaliści ds. zakupów lub zaopatrzenia,
  Kup­cy,
  Koordynatorzy zakupów lub zaopatrzenia,
  Analitycy rynku.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce