14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży.
  Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania.

  Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami.

  Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta).

  Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

 • 1. DZIAŁ ZAKUPÓW I ZAOPATRZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

  - Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
  - Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia.
  - Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu.
  - Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
  - Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
  - Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.

  2. ORGANIZACJA ZAKUPU I PROCESU ZAOPATRZENIA.

  - Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert.
  - Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
  - Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
  - Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych.
  - Specyfikacja zaopatrzenia.
  - Negocjacje zakupowe.
  - Procedura kwalifikacji dostawców.
  - Kontrakt zaopatrzeniowy.
  - Okresowa ocena dostawców.

  3. WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ I MINIMALIZACJA RYZYKA ZAKUPU ZAKUP, OBLICZANIE WIELKOŚCI I TERMINU ZAMÓWIENIA, MODELE ZAMAWIANIA.
  - Proces składania zamówień do dostawcy.
  - Zarządzanie zapasami - analiza, planowanie i controlling zapasów,
  - Systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem.
  - Sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw.
  - Realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru).
  - Kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów.
  - Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne.
  - Mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja.

  4. TRANSPORT I REALIZACJA DOSTAW MATERIAŁÓW ZAKRES ZARZĄDZANIA I SPOSOBY REALIZACJI TRANSPORTU W PROCESIE REALIZACJI DOSTAW.

  - Międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS(R)2010.
  - Spedycja i usługi transportowe.
  - Stawki i taryfy transportowe.

  5. WPŁYW ZAOPATRZENIA NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA KOSZTÓW ZAKUPU I PROCESU ZAOPATRZENIA.

  - Działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków.
  - Budżetowanie kosztów materiałowych.
  - System mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia.
  - Wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Formy prowadzenia zajęć:
  - analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi,
  - analizy,
  - ćwiczenia i rozwiązywanie problemów,
  - forum decyzyjne

  Formuła prowadzenia zajęć:
  - praktyczne formułowanie problemu - 20%
  - narzędzia metodyczne - 20%
  - case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 60%

 • Szkolenie jest kierowane do:
  - dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
  - specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
  - branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
  - koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
  - kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa
  - zarządzających: zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.
W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych.
Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Wykonawca projektów m.in.: dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.

Szkolenia o podobnej tematyce