0 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE WŁASNYM POTENCJAŁEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na rozpoznawanie własnych i zespołowych potencjalnych i realnych umiejętności, zasobów, możliwości i ograniczeń. Będą mogli rozwinąć zdolności dzielenia się zadaniami i rolami. Nauczą się analizować zadania własne i zespołowe z perspektywy celów i wizji firmy oraz ograniczeń czasowych.

 • Zajęcia w formie warsztatowej:Identyfikacja problemów i mocnych stron uczestników oraz dyskusje i planowanie zadań zgodnie z wyłonionym potencjałem jednostek i zespołu.
  Stworzenie założeń programów i systemów ułatwiających zarządzanie potencjałem pracowników.

 • Mini-wykłady, ćwiczenia i analizy sytuacji z codziennej pracy, kwestionariusze

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy i doradcy z doświadczeniem w tego typu programach - zarówno szkoleniowych jak i doradczych (ścieżki kariery, kadra rezerwowa)

Szkolenia o podobnej tematyce