8 Godzin, 1 Dni

Zarządzanie wiedzą (Knowledge Management) a sukces menedżera

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Praca menedżera to wiele wyzwań, duży zakres obowiązków i odpowiedzialność.

  Dlatego ważne jest aby pracownicy dzielili się wiedzą – bez przypominania i wywierania presji.

  Jakie z tego korzyści?

  Odpowiedź jest prosta – funkcjonujący proces zarządzania wiedzą zapewnia:

  ● zatrzymanie istotnej wiedzy, gdy odchodzi doświadczony pracownik,

  ● umożliwienie i przyśpieszenie wdrażania innowacji i nowych rozwiązań,

  ● generowanie nowych korzystnych rozwiązań,

  ● znaczne przyśpieszenie wdrażania nowych pracowników,

  ● skuteczniejsze zarządzanie firmą/działem, bo pracownicy na bieżąco wykorzystują wiedzę,

  ● uniknięcie “wpadek”, dzięki dostępowi do wiedzy oraz doświadczenia innych pracowników,

  ● nie powiela się błędów, bo doświadczenie z błędów jest zamieniane na przyszłe rozwiązania.

  Program został zrealizowany m.in. dla Ministerstwa Finansów.  Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, uczestnicy będą znali odpowiedzi m. in. na pytania:

  ● Jak pozyskać coś czego posiadania nie jesteśmy świadomi?

  ● Jak pozyskać wiedzę, dzielić się nią i wykorzystać?

  ● Jak ZW jest połączone z uczeniem się organizacyjnym?

  ● Co może być przeszkodą w wymianie wiedzy i jak tego unikać?

  ● Jak skorzystać z wiedzy pracowników liniowych i frontdesk’u?

  ● Jak się komunikować, żeby mieć wpływ na jakość przekazywania wiedzy?

  ● Jak różnymi metodami komunikacji wpływać pozytywnie na dzielenie się wiedzą?

  ● Jak wykorzystać ZW do budowania motywacji i lojalności?

 • Czas trwania szkolenia - jeden dzień

  Sesja poranna:
  Wiedza - dlaczego jest potrzebna? jak i gdzie ją znaleźć?
  ● Czym jest wiedza?
  ● Wiedza vs dane vs informacje.
  ● Rola wiedzy w tradycyjnych systemach zarządzania?
  ● Co to jest wiedza ukryta (tacit knowledge)?
  ● Co to jest wiedza dostępna?
  ● Jakie są różne etapy zdobywania wiedzy przez pracowników?
  ● W jaki sposób wymieniamy się wiedzą ukrytą i dostępną?
  ● Budowanie lojalności u nowych pracowników.

  Sesja popołudniowa:
  Jak połączyć Zarządzanie Wiedzą z zarządzaniem pracownikami
  ● Skąd wiemy, że pracownicy podzielili się wiedzą?
  ● Dostępność dla menedżerów wiedzy i doświadczenia pracowników liniowych.
  ● Zrozumienie tradycyjnych przeszkód w wymianie i nabyciu wiedzy.
  ● Luka w świadomości.
  ● Modele tworzenia wiedzy.
  ● Jak pytamy o rzeczy, co do których nie mamy pewności, że istnieją?
  ● Jak rozwiązujemy problemy z wiedzą, której jeszcze nie mamy?
  ● Jak liderzy projektu i menedżerowie pomagają w tworzeniu kultury wiedzy?
  ● Jakie modele komunikacji mogą zwiększyć przekazywanie wiedzy ukrytej?

 • Warsztat przygotowaliśmy z myślą o:

  ● menedżerach HR, którzy odpowiadają za wymianę i zatrzymanie wiedzy w organizacji,

  ● trenerach wewnętrznych szkolących menedżerów w swojej organizacji,

  ● menedżerach dostrzegających korzyści z wymiany wiedzy między pracownikami,

  ● menedżerach chcących aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu wiedzą w swojej organizacji,

  ● właścicielach firm chcących znacznie wzmocnić pozycję swoich firm,

  ● liderach projektów chcących przyśpieszyć i usprawnić realizację zadań,

  ● menedżerach IT, którzy widzą jak dużo i szybko przybywa wiedzy w obszarze IT,

  ● osobach zaangażowanych we wdrażanie e-learningu,

  ● wszystkich chcących lub potrzebujących zwiększyć tempo wprowadzania innowacyjności i generowania nowych korzystnych rozwiązań,

  ● osobach zaangażowanych w projekty skierowane na wdrożenie i wzmocnienie rozwiązań związanych z wymianą wiedzy i doświadczenia między pracownikami,

  ● wszystkich, dla których jest ważne, aby nie były powielane błędy, a dotychczasowe niepowodzenia dostarczyły konstruktywnej informacji na przyszłość.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener: dr Mark Juszczak

Trener i konsultant w dziedzinie wdrażania wiedzy i zarządzania innowacjami. Uzyskał tytuł doktora na Columbia University z Organizational Behavior and Learning. Jest obywatelem USA Mówi również biegle po polsku.

Jest autorem dwóch książek z zakresu zarządzania innowacjami w firmach oraz w procesie globalizacji.

Współpracuje z firmami prywatnymi oraz z sektorem publicznym. Prowadzi warsztaty dla szerokiego grona odbiorców korporacyjnych w 15 krajach.

Od 7 lat jest zaangażowany w tworzenie nowych projektów biznesowych w Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich i Kuwejcie. Współpracuje z wieloma agencjami rządowymi USA, w Chinach, Europie i na Bliskim Wschodzie. Jego kluczowi klienci to: US Gypsum, Macy’s, Blue Cross Blue Shield, Prudential Insurance i Mass Mutual.

Prowadził szkolenia m.in. dla działów IT firm:

Kuwait Institute of Scientific Research (KISR), Prudential Insurance Corporation, CHUBB

Insurance, Blue Cross Blue Shield of Florida, Federal Reserve Bank of the United States, Mass

Mutual Insurance, Henry Schein, US Gypsum, C/S Companies, Gartner Group (One of the Largest

IT services companies in the world), IT Group.

Szkolenia o podobnej tematyce