16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

ZARZĄDZANIE W SYTUACJI ZMIANY

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. WPROWADZENIE
  Przedstawienie celów szkolenia i ich uszczegółowienie z osobami uczestniczącymi w zajęciach..
  Ustalenie reguł i zasad pracy szkoleniowej w grupie.
  2. OPÓR WOBEC ZMIANY - POWSTAWANIE I PRZEBIEG
  Krytyczna analiza nagrania audio „Zebranie o zmianie”. Analiza błędów, szukanie alternatyw. Odkrywanie źródeł oporu.
  Konstruktywna analiza i wyciąganie wniosków z doświadczeń z zastosowaniem wiedzy i terminologii dotyczącej zmiany:
  - co jest trudne w doświadczeniu zmiany?
  - jakie wyzwania stoją przed osobą wprowadzającą zmianę?
  - jakie reakcje powstają w osobach zaangażowanych w zmiany?
  - jakie potrzeby interesariuszy są ujawniane, a jakie pozostają niejawne?
  - jak współwystępują motywy indywidualne i grupowe?
  - co decyduje o sukcesie / porażce we wprowadzaniu zmiany?
  - co jest potrzebna (i na co mam wpływ), żeby zmiana została efektywnie przeprowadzona?"
  Etapy oporu wobec zmiany - dynamika procesu adaptacji do zmiany:
  - etap zaprzeczania, niedostrzegania zmiany. Argumentacje "contra". Ignorowanie zmiany
  - emocje w zmianie: złość, agresja; sabotaż i obojętność
  - „układanie się” ze zmianą: negocjacje, ochrona status quo
  - zaburzenia motywacji w procesie zmiany
  - źródła frustracji; postawy minimalistyczne w zmieniającej się rzeczywistości
  - odnajdowanie się w nowych realiach; dysonanse i konsonanse celów osobistych i celów organizacji; poszukiwanie i dostrzeganie korzyści.
  3. WIEDZA O ZMIANIE
  Czym w istocie jest zmiana? Poziom psychologiczny i funkcjonalny. Naturalność, powszechność i powtarzalność zmiany. Zmiana jako rozwój. Zmiana jako strata.
  Typologia zmian wg koncepcji D. A. Nadlera; czynniki różnicujące: zakres strategiczny i operacyjny, podejście adaptacyjne i antycypacyjne.
  Proces zmiany w ujęciu K. Levina: „rozmrożenie - zmiana - zamrożenie”"
  4. OPÓR WOBEC ZMIANY - PROFILAKTYKA
  Narzędzie wspierające komunikację o zmianie: 5W+H, czyli metoda odwróconego lejka.
  Kształtowanie komunikatów wspierających zmianę
  5. ZMIANA - PRACA Z GRUPĄ
  Wybrane aspekty organizacji i prowadzenie motywujących zebrań i narad.
  Dynamika grup i zespołów w trakcie zmiany. Identyfikacja dynamicznych ról - zwolennicy, neutralni, przeciwnicy, liderzy opinii; zarządzanie komunikacją i dynamiką grupową"
  6. ZMIANA - PRACA NAD ZMIANĄ POSTAW
  Wspieranie jednostek i zespołów w zmianie:
  - komunikowanie zmiany trudnej, w sytuacji podwyższonego napięcia emocjonalnego, racjonalizacja emocji,
  - poszanowanie doświadczeń i potencjału jednostek i zespołów - zmiana jako kontynuacja,
  - wspieranie w adaptacji do zmiany - elementy coachingu w zmianie,
  - elastyczność we wdrażaniu zmiany - procesualność i modalność zmiany, margines adaptacyjny,
  - zarządzanie informacją w zmianie
  7. ZMIANA
  Sesja pytań i odpowiedzi. Uzupełnienie, podsumowanie i zamknięcie zajęć.
  Ewaluacja na poziomie reakcji.

 • Menadżerowie wszystkich szczebli zarządzania, liderzy zespołów, specjaliści HR

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Liczba uczestników Czas trwania zajęć

Krzysztof Manthey

Praktyk zarządzania i pracy z klientem. Trener, coach, konsultant i nauczyciel akademicki. Racjonalista, humanista i pragmatyk. Skoncentrowany na zrozumieniu i na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia w programie MBA Executive w INE PAN. Jest wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej - Szkole Biznesu. Pracuje ze studentami w Collegium Civitas. Realizuje zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu Council of Europe „Leadership Academy for Good Local Governance”. Edukacyjnie i doradczo wspiera biznes: od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Do grona jego klientów należą między innymi: AXA, Medicover, ING S.A., PKN ORLEN, PEKAES S.A., PPL, Pratt& Whitney. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, negocjacjami, motywacją i motywowaniem; etyką w pracy menadżera; budowaniem i rozwojem zespołów; komunikacją, asertywnością; wystąpieniami publicznymi; twórczym myśleniem i działaniem.

Szkolenia o podobnej tematyce