7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE STRESEM jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki - Human Skills

Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 890 PLN 623,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Mechanizmach związanych ze stresem.
  Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres.
  Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie.
  Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki.
  Swoim wewnętrznym potencjale.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Identyfikacji oznak stresu, w tym irracjonalnych myśli, które przyczyniają się do pojawiania się stresu i negatywnych emocji.
  Neutralizacji stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji.
  Korzystania z technik relaksacyjnych (redukcja i profilaktyka stresu), m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, uwalniające napięcie.
  Zwiększenia swojej efektywności zawodowej i osobistej.
  Świadomej obserwacji swojego ciała, rozpoznawania sygnałów stresu.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem stresem.
  Efektywnością zawodową.
  Samoświadomością.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenie, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 WPROWADZENIE

  Geneza stresu z życiu.
  Dystres i eustres – rola stresu.
  Trzy fazy stresu.
  Wpływ osobowości na rekcje na stres.
  Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
  Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
  Test objawów psychosomatycznych.
  Lista Holmesa i Rahe’a.
  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – psychika

  Reframing – przeramowanie myśli.
  Siła autosugestii.
  Słuchanie własnych uczuć.
  Technika poznawcze „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
  Metoda 3×5.
  Metody odliczania.
  Rola snu.
  Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
  Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
  Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 TECHNIKI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ciało

  Odżywianie– zdrowa dieta.
  Rola używek.
  Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
  Zasady odreagowania napięcia.
  Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
  Metoda Feldenkraisa.
  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 TECHNIKI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ciało

  Techniki ściskania i rozciągania.
  Technika interaktywna.
  Trening autogenny Schultza.
  Relaksacja progresywna Jacobsona.
  Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
  Sposoby na przemęczenie.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, omówienie wniosków i sporządzenie indywidualnego planu działania.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:
  paneli dyskusyjnych,
  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
  prezentacji,
  odgrywanie ról,
  analizy przypadków,
  filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby narażone na stres w życiu zawodowym i osobistym.
  Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik radzenia sobie ze stresem.
  Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce