16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Gdańsk Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Rzeszów Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis szkolenia
  W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią każdego z nas, jest niczym żywioł, którego uniknąć się nie da, ale można nauczyć się go redukować na tyle, by ograniczyć jego negatywny wpływ na życie prywatne i zawodowe. Proponowane szkolenie jest wyjątkową okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi i najskuteczniejszymi technikami kontroli stresu jak i negatywnych emocji. Przeprowadzone zostaną m.in. treningi relaksacyjne i ćwiczenia antystresowe.

  Warsztat prowadzony jest przez dwóch ekspertów o dwóch skrajnych osobowościach, którzy podczas zajęć doskonale się uzupełniają, co pozwala na jeszcze lepsze przyswojenie nowej wiedzy przez uczestników. Dzięki niekonwencjonalnym metodom szkoleniowym dosłownie WYRWĄ Cię z sali szkoleniowej i pokażą, że można żyć inaczej!

  Korzyści dla uczestników
  Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:
  • rozpoznawania objawów stresu,
  • reakcji na krytykę,
  • bezstresowej komunikacji,
  • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
  • sposobów zwalczania stresu,
  • wpływu muzyki, sportu, odpoczynku na stres,
  • innych sposobów zapobiegania stresowi.

 • Dzień I

  1. Pojęcie "stresu" - pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:
  • Czym jest stres?
  • Typowe objawy stresu - w jaki sposób szybko na nie reagować?
  • W jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
  • Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii.

  2. Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe:
  • Swobodne krzesła,
  • Oddech ognia,
  • Balans antystresowy – drzewo.

  3. Typowe źródła stresu:
  • Eustres i dystres,
  • Wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
  • Co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie,
  • Niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
  • Sposoby radzenia sobie z krytyką,
  • Zewnętrzne źródła stresu,
  • Sytuacje stresogenne - analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
  • Stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
  • Dlaczego inni nas stresują? - rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
  • W jaki sposób zwalczać zjawisko "wypalenia" w pracy? - ćwiczenia motywacyjne.

  4. Sposoby redukcji stresu cz. 1 :
  • Techniki relaksacyjne - ćwiczenia Dennisona i Cooka,
  • Kręgosłup w stresie – napięcia i dysfunkcje międzykręgowe - profilaktyka,
  • Trening Chi - Kung,
  • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – „pies z głową do góry – pies z głową w dół” oraz „powitanie słońca”,
  • Jak stosować "szczepionkę antystresową"?
  • JOGA- system redukcji stresu i głęboki relaks powięziowy,
  • Systemy oddechowe - tor przeponowy i piersiowy,
  • Trening rytmu oddechowego i kontroli tętna (cykl 1 minuty),
  • TRE – Trauma Release Exercises- system uwalniania napięcia układu nerwowego z ciała,
  • Trening Shultza.

  Dzień II

  5. Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:
  • Postawy i ich funkcje, a własne wartości – regulacja emocji,
  • Inteligencja emocjonalna w praktyce,
  • Techniki asertywne dla nieasertywnych,
  • Trening w warunkach inicjowanego konfliktu,
  • Kotwiczenie pozytywnych emocji, "krąg doskonałości" oraz "linia czasu".

  6. Trening relaksacji neuromięśniowej:
  • Trening - rozgrzewka bokserska,
  • Masaże obręczy barkowej – podstawowe techniki klasyczne,
  • Elementy masażu tajskiegu,
  • Ćwiczenia "na taśmach anatomicznych".

  7. Sposoby redukcji stresu cz. 2 :
  • Trening wewnętrzny i zewnętrzny – Tai Chi,
  • MINDFULNESS – praktyka uważności,
  • ZEN system medytacji w czasie rzeczywistym,
  • Odpoczynek, sen i sposób odżywiania,
  • JOGA ŚMIECHU,
  • Techniki Jacobsona,
  • Muzyka relaksująca – częstotliwości regulujące mózg - mantra,
  • Techniki umysłowe - trening wizualizacji, fantazji sterowanych,
  • Feedback – budowanie pozytywnych wzmocnień.

  8. Zastosowane kwestionariusze i testy:
  • Test osobowości,
  • Test postaw asertywnych,
  • Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się kontrolować i panować nad stresem - zarówno w pracy, jak i w codziennych sytuacjach.

 • 1 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce