16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie stresem

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem własnych zasobów

  • opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik ze względu na wymagania (stawianych przez firmę jak i przez samych siebie) a także dysponowane możliwości, w celu skutecznego radzenia sobie z sytuacją stresową

  • uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres w celu skutecznego kształtowania „osobowości” z wysoką tolerancją na stres

  • osiąganie stanu równowagi tj. odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację założonych zadań i celów (indywidualnych i organizacji)

  • poznanie sposobów zmian percepcji sytuacji stresowych z zagrożenia na sytuację wyzwana, tj. zdobycie umiejętności dostrzeżenia w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych sytuacji pracy


  1. Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowych w różnych sferach funkcjonowania

  2. Kilka słów o stresie…
   • Definicja pojęcia „stres”
   • Poziomy stresu
   • Stres negatywny i pozytywny
   • Psychologiczne uwarunkowania stresu
   • Źródła i przyczyny stresu
   • Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało

  3. Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka stosowane w radzeniu sobie ze stresem
   • Mechanizmy obronne – jakie mechanizmy obronne stosujemy nieświadomie w sytuacji stresu
   • Temperament jako wyznacznik odporności na stres

  4. Przyczyny stresu w miejscu pracy
   • Zmiana
   • Zarządzanie czasem
   • Organizacja pracy
   • Nastawienie
   • Stres a efektywność wykonywania zadań

  5. Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem
   • Modyfikacja ocen poznawczych
   • Wizualizacja
   • Relaksacja
   • Techniki medytacji
   • Ćwiczenia izometryczne
   • Ćwiczenia energetyzujące
   • Technika afirmacji
   • Efektywne ćwiczenia oddechowe
   • Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie

  6. Poprawna i efektywna komunikacja jako ważny element redukcji stresu
   • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
   • Bariery komunikacyjne
   • Przyczyny powstawania zniekształceń i nad interpretacji
   • Model komunikacji
   • Komunikacyjny model von Thuna
   • Systemy reprezentacji

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu firmy eduPartners.

  • wykład interaktywny

  • ćwiczenia w grupach.

   • kierownicy wszystkich szczebli zarządzania

   • pracownicy wszystkich szczebli zaszeregowania

 • 1300 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Trener firmy eduPartners

Szkolenia o podobnej tematyce