14 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE SYSTEMOWA KONCEPCJA BIZNESU

więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:  Zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa, określenie form organizacji procesu planowania strategicznego. • Program szkolenia:
  CZĘŚĆ I. Geneza i istota zarządzania strategicznego

  1. Zarządzanie strategiczne -tło ekonomiczne
  • Zmiany w procesach i strukturach gospodarczych
  • Logika zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania
  • Zarządzanie strategiczne - system założeń
  • Strategia przedsiębiorstwa
  • W poszukiwaniu skutecznych koncepcji strategii
  • Narzędziowe wymiary zarządzania strategicznego

  CZĘŚĆ II. Strategia przedsiębiorstwa

  3. Strategia przedsiębiorstwa jako system
  • Strategia jako narzędzie przetrwania przedsiębiorstwa
  • Podstawowe funkcje strategii
  • Konkurencyjność i system przewagi konkurencyjnej
  • Współczesne implikacje konkurencyjności
  • Systemowe ujęcie strategii
  • Formułowanie i implementacja strategii
  • Kontrola i kontroling strategiczny
  • Proces opracowywania strategii

  4. Podmiotowe ujęcie strategii - kluczowe wybory strategiczne
  • Ogólny model strategii
  • Model strategii naczelnego kierownictwa
  • Model strategii domeny
  • Regulacja działań upadłościowych przedsiębiorstwa

  5. Procesowe ujęcie strategii - przedsiębiorczość strategiczna
  • Zarządzanie strategiczne i przedsiębiorczość
  • Metodyczne implikacje przedsiębiorczości strategicznej
  • Strategia przedsiębiorstwa jako system działania
  • Rozmijanie się przedsiębiorczości i innowacyjności źródłem erozji strategii

  CZĘŚĆ III. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa

  6. Identyfikacja przedsiębiorstwa
  • Tożsamość jako warunek istnienia przedsiębiorstwa
  • Koncepcja Corporate Identity
  • Misja jako podstawa i przejaw tożsamości przedsiębiorstwa
  • Misja -doktryna przedsiębiorstwa
  • Funkcje misji

  7. Analiza strategiczna
  • Strategiczna analiza otoczenia
  • Analiza konkurencji
  • Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  • Analiza SWOT
  • Macierz SPACE
  • Projektowanie strategii

  8. Implementacja strategii
  • Sposoby implementacji strategii
  • Koncepcje i narzędzia implementacji strategii

 • tak

 • Metody pracy podczas zajęć:

  - prezentacja multimedialna wspomagająca omówienie tematyczne

  - praca na przykładach, kazusach, testach, formularzach, instrukcjach

  - dyskusja moderowana, analizy przypadków, odpowiedzi na pytania

Szkolenia o podobnej tematyce