2 Dni

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce

więcej terminów () mniej terminów
 • Wiele z umiejętności można się nauczyć, aktualizując swoją wiedzę i zmieniając konwencjonalne sposoby myślenia. Możliwość wykreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zależeć będzie zatem od tego, jakie czynniki sukcesu zdołają wykreować menedżerowie i jaką wypracują skuteczność w swoich działaniach.

  Manager wciąż będzie zarządzać przedsiębiorstwem. Aby efektywnie zarządzać będzie potrzebować informacji, czyli prawidłowych, adekwatnych do sytuacji i dostarczonych na czas danych.

  Zarządzając i analizując równocześnie będzie planował, wybiegał myślami w przyszłość. Po rzetelnym i rozsądnym zaplanowaniu będzie musiał rozliczyć plany i ewentualnie na bieżąco wprowadzać korekty. Do tego będzie wykorzystywać posiadaną wiedzę i narzędzia.

 • 1. Założenia planowania strategicznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  - podstawy i istota strategii
  - model działalności przedsiębiorstwa
  - wartości, tożsamość, model Dilts’a
  - misja i wizja przedsiębiorstwa
  - budowa planu strategicznego
  - bariery efektywnej strategii

  2. Założenia analizy strategicznej
  - rola analizy strategicznej
  - analiza makrootoczenia, Analiza PEST
  - analiza otoczenia konkurencyjnego
  - analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  - ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

  3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce
  - metoda TOWS-SWOT
  - analiza 5 sił Portera
  - metoda SPACE
  - model Canvas
  - cele SMART
  - model ADKAR

  4. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez dywersyfikację
  - modele strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  - cele i rodzaje dywersyfikacji
  - sposoby pomiaru dywersyfikacji i synergii
  - konglomeraty
  - pułapki dywersyfikacji

  5. Drogi rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o strategie rozwoju rynku
  - ekspansja geograficzna
  - strategie internacjonalizacji
  - strategie przedsiębiorstw lokalnych w sektorach globalnych

  6. Zwiększenie obecności przedsiębiorstwa w sektorach swoich nabywców lub dostawców. Strategie integracji pionowej.

  7. Wprowadzenie do strategicznego planowania finansowego

  8. Możliwości i zasady wyboru strategii konkurencji

  Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

 • Szkolenie Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce przeznaczone jest dla:
  - przedsiębiorców i właścicieli firm
  - menedżerów
  - dyrektorów zarządzających
  - kierowników jednostek strategicznych w przedsiębiorstwie
  - dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub/i odświeżyć teoretyczną i metodologiczną wiedzę z zakresu planowania strategicznego w przedsiębiorstwie

Szkolenia o podobnej tematyce