16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce 19-20.12.2016

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Założenia planowania strategicznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  -podstawy i istota strategii
  -model działalności przedsiębiorstwa
  -wartości, tożsamość, model Dilts’a
  -misja i wizja przedsiębiorstwa
  -budowa planu strategicznego
  -bariery efektywnej strategii

  Założenia analizy strategicznej
  -rola analizy strategicznej
  -analiza makrootoczenia, Analiza PEST
  -analiza otoczenia konkurencyjnego
  -analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
  -ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce
  -metoda TOWS-SWOT
  -analiza 5 sił Portera
  -metoda SPACE
  -model Canvas
  -cele SMART
  -model ADKAR

  Zarządzanie przedsiębiorstwem przez dywersyfikację
  -modele strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  -cele i rodzaje dywersyfikacji
  -sposoby pomiaru dywersyfikacji i synergii
  -konglomeraty
  -pułapki dywersyfikacji

  Drogi rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o strategie rozwoju rynku
  -ekspansja geograficzna
  -strategie internacjonalizacji
  -strategie przedsiębiorstw lokalnych w sektorach globalnych

  Zwiększenie obecności przedsiębiorstwa w sektorach swoich nabywców lub dostawców. Strategie integracji pionowej.

  Wprowadzenie do strategicznego planowania finansowego

  Możliwości i zasady wyboru strategii konkurencji

  Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu.

 • Dyplom ukończenia szkolenia HILLWAY

 • Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

  W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

  Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

  Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

 • Szkolenie Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce przeznaczone jest dla:
  - przedsiębiorców i właścicieli firm
  - menedżerów
  - dyrektorów zarządzających
  -kierowników jednostek strategicznych w przedsiębiorstwie
  - dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub/i odświeżyć teoretyczną i metodologiczną wiedzę z zakresu planowania strategicznego w przedsiębiorstwie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce