14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, zdobycie wiedzy na temat zarządzania strategicznego i jego znaczenia dla funkcjonowania organizacji, poznanie narzędzi zarządzania strategicznego, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego.

 • 1. Rola strategii w życiu organizacji.
  2. Formułowanie misji firmy:
  • Definiowanie tożsamości firmy.
  • Określanie wizji firmy, funkcje misji.
  • Określanie celów kierunkowych firmy.
  • Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji.
  3. Klasyczne metody analizy strategicznej – zakres stosowania, ograniczenia.
  • Analiza otoczenia konkurencyjnego – „pięć sił” Portera .
  • Łańcuch wartości.
  • Metody portfelowe – macierz BCG, macierz McKinsey’a.
  • Analiza SWOT.
  4. Model 7S Mc Kinsey`a.
  • Strategia.
  • Struktura .
  • Systemy.
  • Styl zarządzania.
  • Wartości.
  • Umiejętności.
  • Pracownicy.
  5. Podejmowanie decyzji strategicznych.
  • Rola naczelnego kierownictwa.
  • Rola kadry kierowniczej średniego szczebla.
  • Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo – własnościowej.
  • Społeczno – organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych.
  6. Systemowe spojrzenie na organizację.
  7. Proces wdrażania strategii i jego wąskie gardła.
  • Decyzje strategiczne – narzędzia wspomagania, rola intuicji, czynnik ryzyka.
  • Wprowadzanie zmian strategicznych – czynniki oporu.
  • Upowszechnianie strategii, budowanie zaangażowania pracowników.

  Ćwiczenia:
  • Analiza otoczenia SWOT, PESTER – praca warsztatowa.
  • Diagnoza rozwoju organizacji – kwestionariusz Leppard, Quinn Quameron.
  • Diagram 7s - praca indywidualna bądź zespołowa w oparciu o organizacje uczestników.
  • Zasady formułowania celów – dyskusja moderowana.

 • certyfikat TQMsoft

 • wykład, ćwiczenia, case study, przykłady

 • średnia i wyższa kadra kierownicza oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce