16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie strategiczne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu podniesienia umiejętności związanych z:

  - Budową Planu Strategicznego

  - Strategicznym zarządzaniem rynkiem i możliwe systemy analizowania sytuacji

  - Analizą SWOT – wyznaczenie punktu strategicznego

  - Zarządzaniem strategicznym – strategie w stosunku do klientów

  - Zarządzaniem strategicznym produktem macierz BCG

  - Model „Zarządzanie przez cele”

  - Benchmarking,

  - Strategia pionowa vs pozioma,

  - Strategia push vs pull

 • 1. Wprowadzenie – omówienie (wykład, dyskusja)
  2. Plan strategiczny ( wykład, prace indywidualne i grupowe)
  3. Model WDF – „Zarządzanie przez ustalanie celów„
  4. Zarządzanie strategiczne

 • Dyplom

 • Szkolenie jest prowadzone przy wykorzystaniu metod służących aktywnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników i pozwalających na zapamiętanie omawianych zagadnień. Składają się na to elementy wykładów, prace grupowe indywidualne, studium przypadków.

 • Warsztaty te skierowane są do osób, które odpowiadają za zarządzanie firmą, regionami lub działami w firmie. Tematyka programu jest ukierunkowana na wyższy stopień zarządzania w firmie –– np. Dyrektorzy Generalni, Handlowi i inni Managerowie wpływający na stregie firmowe

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener dedykowany do szkolenia ma za sobą wieloletnią praktykę jako menedżer. Zarządzał sprzedażą na rynku zagranicznym oraz polskim. Uczestniczył w negocjacjach handlowych z partnerami na wszystkich szczeblach zarządzania.

Ma w sobie charyzmę, która powoduje, że jest dla grupy autorytetem zarówno na sali szkoleniowej jako trener, jak też jako partner – praktyk w rozmowach biznesowych.

W trakcie swojej wieloletniej pracy, związanej z zawodem Trenera wyspecjalizował się w tworzeniu

i wdrażaniu programów szkoleniowych, dedykowanych pracownikom na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.

Szkolenia o podobnej tematyce