0 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie strategiczne

2 450,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • - Zdobycie umiejętności korzystania z metod analizy strategicznej

  - Ocena własnych praktyk w dziedzinie kierowania, w celu zapewnienia wdrażania strategii.

  - Wypełnianie roli lidera potrafiącego przekonać pracowników do obranej strategii.

 • 1. Analiza i przewidywania wpływu zmian, które mają miejsce w otoczeniu firmy
  -Bieżące zmiany w otoczeniu ekonomicznym
  -Wzrastające wymagania konsumentów i klientów
  -Przyspieszenie zjawiska globalizacji działalności firm i wzrost konkurencyjności związany z wprowadzeniem nowych technologii
  -Wpływ handlu przez Internet: czy doprowadzi do zaburzeń handlu innymi kanałami dystrybucji?
  -Firma ludzi i firma ekologiczna: coraz twardsze przepisy prawne dotyczące ochrony konsumenta i ochrony środowiska
  -Analiza firmy w kontekście zmian w jej otoczeniu: analiza sił Portera
  -Analiza tendencji w zarządzaniu: EMOFF

  2. Analiza pola działań strategicznych firmy
  -Analiza strategiczna: segmentacja, krzywe życia: matryce strategiczne (BCG, Mc Kinsey, ADL)
  -Firma a rynek: analiza konkurencji, rynki docelowe i pozycjonowanie strategiczne
  -Podział rodzajów działalności wg DDS (dziedziny działań strategicznych)
  -Analiza poziomu wzrostu i cyklu życia DDS
  -Opracowanie diagnozy strategicznej firmy

  3. Nowe podejście do strategii
  -Podejście tradycyjne do strategii
  -Progresja w strategii korzyści u konkurencji
  -Strategia wycofania, scenariusze upadku strategii, postępowanie kryzysowe
  -Scenariusze środków minimalnych
  -Czuwanie nasz realizacją strategii: sukces przez uprzedzenie wydarzeń

  4. Dynamika ewolucji branży: uwzględnienie możliwości i zagrożeń
  -Przejście od diagnozy do wprowadzenia: dostosowanie narzędzi analizy strategicznej
  -Problematyka grupy skonfrontowanej ze zjawiskiem globalizacji w branży (studium przypadku)

  5. Przypadek rozrastania się firm: pokusy, ryzyko i możliwości
  -Fuzje, wykupywanie, łączenie firm
  -Ocena dynamiki sukcesu i przyczyn upadku

  6. Pilotowanie strategii przez kompetencje
  -Przekształcanie kompetencji w przewagę konkurencyjną
  -Przyspieszenie rozwoju kompetencji przynoszących wartość dodaną dla klienta

  7. Nowe podejście do kwestii zarządzania
  -Jak oddziaływać na inteligencję kolektywną?
  -Firma dla klienta: wzmacnianie współpracy na linii sprzedawca - klient
  -Dostosowanie czasu pracy, zarządzanie na odległość, czas schyłkowy dla zarządzania hierarchicznego

 • certyfikat MEN, dyplom CEGOS

 • - Metody i narzędzia zostaną sprawdzone przez uczestników na szkoleniu poprzez zastosowanie ich do sytuacji ze swojego życia zawodowego

  - Ćwiczenia i studia przypadków wykorzystywane na szkoleniu bazują na rzeczywistych, spotykanych, na co dzień sytuacjach

  - Wymiana doświadczeń: profil uczestników, doświadczenie trenera i czas przewidziany w czasie szkolenia na dyskusję wzbogaca wymianę zdań.

  - Szkolenie prowadzone przez trenera – specjalistę w dziedzinie zarządzania strategicznego.

 • SKIEROWANE DO:

  - Dyrektorów firm, członków zarządu i innych osób zaangażowanych w tworzenie i realizowanie strategii firmy.

  - Wszystkich menedżerów, którym potrzebna jest wiedza na temat zarządzania strategicznego.

 • 2450 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce