0 Godzin, 0 Dni

Zarządzanie strategiczne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zajęcia uwzględniają przekazanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz rozwiązanie codziennych problemów związanych z zarządzaniem w organizacji. Nasi wykładowcy kładą główny nacisk na praktyczne aspekty zajęć. Aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusjach oraz prezentacje licznych przykładów z praktyki pozwalają uczestnikom na profesjonalne przygotowanie się do nowych zadań i sprawne posługiwanie się zdobytą wiedzą. Spotkania szkoleniowe inicjują również wymianę doświadczeń, nowe kontakty zawodowe oraz służą integracji zespołów.

  Zajęcia mogą się kończyć sprawdzianem wiedzy w formie testu, egzaminu ustnego, projektu itp.

 • Obserwujemy otoczenie rynkowe i dowiadujemy się, jakie trudności napotykają Banki lub Firmy w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wiedzy i praktyce naszych trenerów i wykładowców potrafimy wskazać właściwe kierunki i dostarczyć niezbędnych środków, pozwalających przyśpieszyć drogę do sukcesu.
  Zamówienie szkolenia zamkniętego umożliwia dostosowanie programu, miejsca i terminu przeprowadzenia zajęć do potrzeb pracowników Banku lub Firmy. W rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych pomocne są przeprowadzane przez nas badania, na podstawie których staramy się możliwie najlepiej dostosować program szkolenia do potrzeb naszych Klientów.

 • Zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu szkolenia

 • Metodyka prowadzenia zajęć zależy od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń staramy się przekazywać wiedzę metodami pozwalającymi uczestnikom na efektywne zapoznanie się z nowymi informacjami, opanowanie ich, a przede wszystkim wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas szkolenia w pracy zawodowej. W tym celu, obok interaktywnych wykładów pogłębiających wiedzę i seminariów, stosujemy aktywizujące metody szkoleniowe np.: gry symulacyjne, prezentacje, studia przypadku, burze mózgów, ćwiczenia zespołowe w małych i dużych grupach, gry kierownicze, warsztaty z kamerą itp.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Centrum Edukacji Ekonomicznej na stałe współpracuje z licznym gronem wykładowców, trenerów, psychologów oraz konsultantów, posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co pozwala realizować duże projekty szkoleniowe na zlecenie Banków i Przedsiębiorstw w całej Polsce. Są wśród nich również wykładowcy uczelni wyższych cieszących się wysokim autorytetem naukowym w środowisku akademickim i gospodarczym oraz fachowcy zatrudnieni w Bankach, Przedsiębiorstwach, Urzędach, Instytucjach finansowych, Firmach konsultingowych.

Szkolenia o podobnej tematyce