107 Godzin, 11 Dni

Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa - projekt: Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5 plus.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Projekt Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5 + realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa - Nowoczesne zarządzanie firmą w oparciu o BSC.

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania strategicznego opartego o Zrównoważoną Kartę Wyników.

  Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym:

  • usprawnią proces wdrażania strategii metodą BSC,

  • wpłyną na wydajność, skuteczność i jakość samego wdrożenia oraz zarządzania strategicznego w organizacji opartego o filozofię BSC.  Szkolenie obejmuje trening stosowania zaawansowanych technik analitycznych, planistycznych, decyzyjnych, organizacyjnych i kontrolnych, niezbędnych w procesie zarządzania strategicznego opartego o metodę Balanced ScoreCard.  Każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w zajęciach z tematyki: "Etyka w biznesie”

 • 1. Zarządzanie strategiczne i jego etapy

  2. Analiza strategiczna

  3. Analiza otoczenia konkurencyjnego

  4. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

  5. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

  6. Proces wdrażania systemu zarządzania strategicznego opartego na zrównoważonej karcie wyników

  7. Zrównoważona Karta Wyników jako metoda budowy i wdrażania strategii firmy - wprowadzenie

  8. Diagnoza zewnętrzna i wewnętrzna

  9. Formułowanie wizji i misji.

  10. Zarządzanie procesowe w organizacji

  11. Zdefiniowanie mierników realizacji strategii

  12. Budowa map strategicznych oraz kart wyników

 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych, średnio 11 - osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

 • Projekt skierowany jest do 176 osób powyżej 50 roku życia; w tym osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno właścicieli, wspólników jak również pracowników z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Program specjalistycznych kursów z zakresu Zarządzania strategią przedsiębiorstwa, Zarządzania spółkami i Etyki w biznesie realizowany jest przez trenerów - praktyków i tym samym uczestnicy mają gwarancję zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Szkolenia o podobnej tematyce