14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru planowania

  Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy harmonogramowej

  Przekazanie narzędzi do zarządzania własnym czasem

  Nauczenie skuteczniejszego korzystania z planów wytyczonych odgórnie

  Wykształcenie u uczestników umiejętności samomotywacyjnych

  Przekazanie narzędzi do prawidłowego sporządzania planu pracy

  Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii

  Umiejętność określania priorytetów

  Podniesienie skuteczności indywidualnej i grupowej

  Korzyści dla uczestników:

  Uczestnicy nauczą się:

  Samodzielności i wydajności w pracy

  Pokonywania większych wyzwań

  Ustalać priorytety w zadaniach

  Odpowiedzialności za wyniki pracy

  Uczestnicy zastosują:

  Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie

  Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie

  Sposoby oszczędności czasu i energii

  Adresaci szkolenia:

  Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań

  Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków

  Przełożonych, zarządzających zespołem

  Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą

  Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań

  Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów

  Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele

  Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

 • Wstęp
  Przywitanie
  Przedstawienie trenera i uczestników
  Werbalizacja i weryfikacja oczekiwań i potrzeb szkoleniowych
  Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia
  Przedstawienie zakresu tematycznego szkolenia
  Określenie warunków brzegowych skutecznej nauki

  Wprowadzenie – moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
  Zdiagnozowanie podstawowych nawyków w dotychczasowym zarządzaniu czasem, przydatnych i zgubnych
  Gra strategiczna – organizacja pracy
  Uświadomienie, czym są nawyki i jaka jest ich skuteczność w organizacji pracy
  Warsztat nauczający tworzenia nawyków lub zamiany dotychczasowych
  Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

  Pożeracze czasu – czym są, jak je wykrywać i eliminować
  Grupowe określenie złodziei/pożeraczy czasu
  Podział na tzw. złodziei jawnych i ukrytych
  Diagnoza własnych złodziei
  Poszukiwanie konkretnych sposobów na eliminację wybranych pożeraczy
  Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

  Czas i organizacja – czym jest „czas” i czym tak naprawdę zarządzamy
  Grupowe zdefiniowanie pojęcia ,,czas” i zakresu wpływu na jego zarządzanie
  Uświadomienie przestrzeni-obszarów, którymi naprawdę zarządzamy
  Odniesienie do wcześniejszej pracy z nawykami
  Przykłady skutecznego organizowania pracy
  Odkładanie zadań tzw. „otwarte pętle” – czym skutkuje, dlaczego męczy i jak nie odkładać
  Grupowe ustalenia dotyczące powodów, okoliczności i zakresu odkładanych zadań
  Zdefiniowanie pojęcia ,,odkładanie”
  Uświadomienie zgubności odkładania na rzecz skuteczności planowania
  Indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli”
  Nauka zamiany ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności – trzy techniki

  SMART – jak wytyczać skutecznie cele
  Ustalenie zasadności określania i definiowania celów
  Warunki podnoszące skuteczność w określaniu i realizacji celów
  Wyjaśnienie zasad określania celu metodą SMART
  Samodzielne/grupowe zapisywanie celu metodą SMART

  Planowanie czyli kontrola nad wydarzeniami – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
  Ustalenie zasadności i warunków tworzenia planów
  Sprawdzanie zgodności wybranego planu z określonym celem
  Nauka planowania na arkuszach– trzy techniki (Pytania i odpowiedzi, Strategia Vonneguta, Wykres Gantta)

  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne
  Określenie celowości priorytetowania dla zarządzania czasem
  Wyjaśnienie macierzy Eisenhowera
  Rozgraniczenie zadań pilnych od ważnych
  Nauka priorytetowania na przykładach wstecznych i planowanych (dwie techniki)

  Zasada Pareto – skuteczność działań
  Wyjaśnienie związku zasady Pareto z efektywnością zadań
  Omówienie przykładów działania zasady Pareto w codziennym życiu
  Nauka samodzielnego znajdowania przestrzeni życiowych wymagających zastosowania zasady Pareto i tworzenie planów naprawczych

  Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać
  Określenie cykli aktywności, efektywności, czuwania i snu ludzkiego umysłu
  Przedstawienie trzech podstawowych typów aktywności dobowej (Większość ludzi, Sowy, Skowronki)
  Nauka samodzielnego określania własnych cyklów aktywności
  Przykłady zamiany obowiązków w ustawieniach godzinowych własnego harmonogramu

  Skuteczność na co dzień – algorytm prostych działań
  Gromadzenie informacji
  Analiza informacji
  Organizowanie spraw – nowa rola kalendarza
  Określenie prostych algorytmów doboru obowiązków i czasu oraz sposobu ich wykonania
  Nauka schematu decyzyjnego

  12 praw skutecznego panowania nad czasem
  Omówienie 12 podstawowych zasad zarządzania czasem

  Zakończenie szkolenia
  Podsumowanie najważniejszych elementów szkolenia i wskazówki do indywidualnej pracy
  Ewaluacja – podsumowanie dokonane przez uczestników, własne wnioski do pracy

 • dyplom effect group

 • Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

  Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych

  Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody

  Praktyczne trenowanie poznanych technik

  Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań

  Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera

  Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

 • Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań

  Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków

  Przełożonych, zarządzających zespołem

  Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą

  Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań

  Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów

  Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele

  Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce