16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie ryzykiem w organizacji zgodnie z wymogami norm PN-ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27005

1 990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zaznajomienia

  się z:  – wymaganiami i kierunkami określonymi w standardach,

  – szczegółowymi informacjami niezbędnymi do samodzielnego określania kontekstu procesu (celu, zakresu, ograniczeń),

  – szacowaniem ryzyka,

  – wyznaczaniem ryzyk dopuszczalnych,

  – oceną tego ryzyka oraz postępowaniem z ryzykami,

  – możliwymi do zastosowania strategiami umożliwiającym w sposób elastyczny dopasowanie tych procesów do aktualnych możliwości i potrzeb swej organizacji.

 • 1. Różnice międzysektorowe w zarządzaniu ryzykiem – sektor: bankowy, finansowy, ubezpieczeniowy
  2. Pojęcie i składowe zarządzania ryzykiem
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Pojęcie wpływu i prawdopodobieństwa
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Przyczyny, skutki zagrożenia, straty – jak nie pogubić się w pojęciach (jednoznaczny słownik
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepojęć – budowa)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniec) Ryzyko inherentne i rezydualne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronied) Umiejscowienie poczucia kontroli w człowieku, czyli dlaczego jedni ryzykują bardziej, inni mniej
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(awersja i apetyt na ryzyko)
  3. Kategoryzacja ryzyka
  4. Pomiar ryzyka
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Metody kwalifikatywne i kwantyfikatywne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Przekształcanie metod- zrównoważona karta wyników
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniec) Macierze wielokryterialne ryzyka
  5. Wizualizacja ryzyka
  6. Analiza ryzyka
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Rejestry ryzyka
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniec) KRI
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronied) Alokacja kapitału na ryzyko – zasady adekwatności kapitałowej
  7. Mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka
  8. Zarządzanie ryzykiem w praktyce
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Identyfikacja ryzyka w procesach organizacji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Analiza ryzyka w wybranym obszarze działania jednostki – studium przypadku
  9. Ryzyko i jego relacje
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Zarządzanie strategiczne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Controlling strategiczny
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniec) Zarządzanie projektowe
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronied) Zarządzanie procesowe
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniee) Zarządzanie jakością
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronief) Zarządzanie zmianą
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieg) Business Governance, Corporate Governance / IT Governance
  10. Zarządzanie ryzykiem w BCM
  11. Standardy i praktyki zarządzania ryzykiem
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) Terminologia i definicje stosowane w Zarządzaniu ryzykiem wg ISO (ISO/IECSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieISO/TR 13569)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) Metodyki krajowe: ANZ, Turnbull Rep., COSO, ERM COSO, King III, COCO, standardy niszowe
  12. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem
  13. Zarządzanie uprawnieniami i odpowiedzialnościami w zarządzaniu ryzykiem (tablice RACI)
  14. Struktury organizacyjne dedykowane do zarządzania ryzykiem
  15. Niezależna ocena systemu zarządzania ryzykiem – audyt wewnętrzny
  16. Rola Komitetu Audytu w zarządzaniu ryzykiem
  17. Egzamin

 • tak

 • Szkolenie w szczególności polecane jest:

  – kadrze kierowniczej,

  – kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji,

  – administratorom bezpieczeństwa,

  – inspektorom bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  – kandydatom na audytorów wewnętrznych w zakresie zarządzania

  bezpieczeństwem informacji,

  – członkom zespołów prowadzących analizę ryzyka i audyty

  wewnętrzne,

  – osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo organizacji, w tym

  bezpieczeństwa informacji w systemach IT.

 • 1990 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

Sonia Rejnik

Szkolenia o podobnej tematyce