8 Godzin, 1 Dni

Zarządzanie przez cele

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • poznanie podstaw teorii zarządzania

  • nabycie umiejętności realizowania poszczególnych etapów zarządzania

  • nauka wyznaczania i realizowania celów

  • uświadomienie roli zaangażowania w program na wszystkich szczeblach zarządzania

  • poznanie zasad wspólnego ustalania celów - zasada partycypacji

  • powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi

  • poznanie istoty precyzji formułowania celu

  • uświadomienie autonomii realizacji planów

  • zasady filozofii zarządzania przez cele


  1. Firma jako organizacja
   • Mechanicystyczny i organiczny model organizacji
   • Fazy rozwoju organizacji wg modelu Grainera, formy wzrostu organizacji
   • Diagnoza etapu rozwoju organizacji wg modelu Grainera i konsekwencje dla zarządzania przez cele

  2. Zarządzanie przez cele i kierowanie a cechy doskonałych firm
   • Teorie zarządzania i źródła władzy w organizacji

  3. Misja, strategia, cele przedsiębiorstwa. Struktura systemu celów, różnice jakościowe i struktura kaskadowa
   • Charakterystyka systemów przywództwa, test „zdrowia” organizacji wg Likerta
   • Od grupy do zespołu, cechy i objawy wg McGregora

  4. Grupy formalne i nieformalne w organizacji
   • Od grupy kooperującej do efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu
   • Autorytety, źródła władzy w organizacji
   • Budowa sprawnie działających zespołów, sprzyjające zachowania menedżera
   • Efektywność grupy – jakość pracy a elementy struktury zespołu
   • Niebezpieczeństwa spójnych zespołów

  5. Cele i zadania zespołu, optymalizacja pracy w rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie czasowej
   • Potrzeba pracy zespołowej wg De Casey’a
   • Funkcje kierowania i zarządzanie przez cele a reguły efektywnego określania celu

  6. Wpływ na podwładnych a założenia teorii zachowania
   • Praktyka stosowania teorii zachowania
   • Role zespołowe i korzystne kombinacje ról
   • Cechy kierowników – elementy autodiagnozy
   • Cechy sprzyjające i niesprzyjające na continuum zarządzania wg Schmidta
   • Organizacja pracy zespołowej – nawiązanie do formułowania celów
   • Zagrożenia efektywnej pracy zespołowej

  7. Delegacja władzy i uprawnień jako kluczowy element sprawnego zarządzania przez cele
   • Umiejętności skutecznego delegowania uprawnień, warunki delegacji władzy
   • Bariery u delegującego, bariery u otrzymującego delegację, bariery sytuacyjne
   • Negatywne sylwetki menedżera
   • Kwadraty Ohio jako podstawowe narzędzie określenia menedżera
   • Krytyka i pochwała w pracy menedżera
   • Rozmowy z przełożonymi i podwładnymi, cechy, cele, skutki
   • Złote zasady przywódcy, sześćdziesiąt rad menedżerów z USA

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu firmy eduPartners.

  • wykład

  • ćwiczenia

  • dyskusje moderowane

  • filmy szkoleniowe

  • symulacje

  • narzędzia diagnostyczne

  • kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla

  • specjaliści

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Trener firmy eduPartners

Szkolenia o podobnej tematyce