24 Godzin, 4 Dni

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:

  Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?

  Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?

  Szkolenie powstało by przekazać Państwu dobre i sprawdzone metody zarządzania projektami w kontekście procesu inwestycyjnego, które w znacznej mierze ułatwiają prowadzenie projektu, zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu, a także pomagają w kontrolowany sposób prowadzić projekt.  Głównymi celami szkolenia są:

  Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z podstaw zarządzania projektami.

  Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.

  Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

 • Program szkolenia:

  1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  Powitanie uczestników, wzajemne poznanie się.
  Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
  2.WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  Definiowanie głównych pojęć w zarządzaniu projektem.
  Na czym polega zarządzanie projektami inwestycyjnymi? ? przegląd doświadczeń i najlepszych praktyk branżowych.
  Cykl realizacji inwestycji budowlanej.
  Analiza środowiska i udziałowców.
  Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
  Struktura organizacyjna projektu ? przykłady różnych rozwiązań w projektach budowlanych.
  Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.
  3.OTOCZENIE KONTRAKTOWE INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
  Przegląd warunków kontraktowych FIDIC.
  Realizacja inwestycji w oparciu o wytyczne czerwonej i żółtej książki FIDIC.
  Rola Inżyniera w realizacji inwestycji budowlanych.
  Organizacja zespołu zarządzania inwestycjami budowlanymi.
  4.KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU PRZYGOTOWAWCZEGO W PROJEKTACH BUDOWLANYCH.
  Prawny i formalny przebieg procesu realizacji projektu budowlanego.
  Faza przygotowania procesu inwestycyjno-budowlanego.
  Znalezienie optymalnej lokalizacji ? analiza głównych uwarunkowań.
  Analiza stanu prawnego nieruchomości ? kluczowe zagadnienia.
  Analiza techniczna nieruchomości.
  5.PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH.
  Nadzór nad pracami projektowymi i zespołem projektowym.
  Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych.
  Uczestnictwo w procesie negocjacji,
  Przygotowanie umów z wykonawcami
  Nadzór nad robotami budowlanymi,
  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  6.PROCESY ZARZADZANIA PROJEKTAMI BUDOWLANYMI.
  Grupa procesów rozpoczęcia projektu.
  Grupa procesów realizacji.
  Grupa procesów monitorowania i kontroli.
  Grupa procesów zamknięcia projektu.
  7.OBSZARY WIEDZY O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI BUDOWLANYMI.
  Zarządzanie integracją projektu.
  Zarządzanie zakresem w projekcie.
  Zarządzanie czasem w projekcie.
  Zarządzane kosztami w projekcie.
  Zarządzanie jakością w projekcie.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.
  Zarządzanie komunikacją w projekcie.
  Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
  8.INICJACJA PROJEKTU.
  Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
  Wybór projektów budowlanych.
  Opracowanie celów projektu.
  Formuła realizacyjna projektu.
  Uzasadnienie biznesowe (powody realizacji przedsięwzięcia).
  Określanie wymagań realizacyjnych.
  Opracowanie karty projektu i planu projektu.
  9.PLANOWANIE PROJEKTU – ZAKRES, BUDŻET, CZAS.
  Planowanie zakresu.
  Struktura podziału pracy (WBS):
  Tworzenie struktury podziału pracy.
  Metoda ścieżki krytycznej.
  Wykres Gantta.
  Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
  Bilansowanie zasobów.
  Definiowanie produktów projektu:
  Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
  Technika planowania opartego na produktach.
  Struktura podziału produktów projektu.
  Diagram następstwa produktów.
  Szacowanie budżetu i czasu realizacji? przegląd głównych technik:
  Kosztorys inwestorski.
  Wartość kosztorysowa robót budowlanych.
  Kalkulacja szczegółowa ceny.
  Koszty pośrednie.
  Jednostkowe nakłady rzeczowe.
  Macierz kompromisów projektowych.
  Planowanie zamówień.
  Planowanie jakości.
  Harmonogram realizacji budowy (inwestycji).
  10.WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH BUDOWLANYCH.
  Omówienie elementów związanych z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu.
  Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów w projektach.
  Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.
  Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów.
  11.EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI W PROJEKCIE.
  Jak powinny wyglądać dobre wymagania? ? Technika MOSCOW.
  Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu.
  Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.
  12.MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU.
  Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
  Kształtowanie zespołu projektu ? czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.
  Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
  Sprawozdawczość wykonania ? monitoring realizacji projektu.
  Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
  Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie budowlanym.
  13.SYSTEMY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
  Systemy realizacji przedsięwziąć budowlanych:
  System wykonawstwa własny.
  System konwencjonalny.
  System ?projektowanie i wykonanie?.
  System wyłonienia generalnego wykonawcy.
  Uwarunkowania prawne realizacji inwestycji budowlanych.
  Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy po zawarciu kontraktu.
  Realizacja zamówień dodatkowych ? zwiększanie zakresu kontraktu budowlanego.
  Prace konieczne do wykonania nieobjęte umową.
  Przegląd głównych błędów popełnianych na etapie inicjowania i realizacji.
  14.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH.
  Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.
  Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?
  Sposoby określania prawdopodobieństwa.
  Przegląd błędów w zakresie szacowania i możliwe konsekwencje dla inwestora.
  Proces zarządzania ryzykiem.
  Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.
  15.ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
  Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.
  Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
  Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
  Prace konieczne do wykonania nieobjęte zakresem umowy.
  Czas gwarancji i rękojmi ? definiowanie okresu zgłaszania wad i roszczeń.
  Procedury przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji.
  Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów.
  16.ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PODSUMOWANIE.
  Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
  Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
  Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  Zakończenie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
  3 noclegi w Hotelu Mercure*** w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  -basen
  -sauna
  -fitness
  parking
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I:
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

  Inwestycja:
  1950 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w Hotelu Mercure*** w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  -basen
  -sauna
  -fitness
  parking
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań
  alt

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty


  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych

Szkolenia o podobnej tematyce