18 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Podniesienie efektywności zespołu podczas pracy nad specyficznymi projektami związanymi z dostarczaniem usług, produktów Firmy

  - Rozpoznanie potencjału zespołu i dostarczenie narzędzi do optymalnego podziału zadań.

  - Zapoznanie uczestników z modelami postępowania przy realizacji projektów

  i wypracowanie strategii odpowiedniej dla zespołu.

 • Definicja projektu i zarządzania projektem w Firmie
  - obszary wiedzy użyteczne w zarządzaniu projektem (odwołanie się do doświadczeń zespołu – określenie posiadanej oraz pożądanej wiedzy)
  - klient zewnętrzny i wewnętrzny projektu
  - określenie potrzeb klientów projektu
  - definiowanie celu projektu – metody wyznaczania celu
  - odpowiedzialność Kierownika Projektu
  - konspekt projektu

  Psychologia zespołu projektowego
  - zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej, etapy rozwoju zespołu, zasady sprzyjające efektywnej pracy
  - role grupowe – rozpoznanie charakterystycznych dla wszystkich członków zespołu ról wg koncepcji Balbina
  - rozpoznanie potencjału grupy
  - podział zadań – metody pozwalające optymalnie podzielić obowiązki
  i odpowiedzialność
  - komunikacja w zespole - jej znaczenie
  - kontrolowanie pracowników i delegowanie zadań
  - analiza dotychczasowych doświadczeń zespołu handlowców
  Planowanie projektu
  - systemowe ujęcie projektu – umiejscowienie projektu w strukturze organizacji i analiza jego znaczenia
  - zakres projektu i lista zadań
  - czas trwania projektu
  - określenie wymagań, co do zasobów
  - planowanie nakładów, budżet projektu
  - macierz podziału obowiązków
  Realizacja projektu
  - macierz dystrybucji informacji
  - realizacja planu projektu
  - kontrola zmian w projekcie
  - proces w projekcie i jego mapowanie
  Zamknięcie projektu
  - wnioski z realizacji projektu – dla jednostek, zespołu i całej firmy
  - utrwalenie doświadczeń
  - raport końcowy
  Planowanie pracy zespołu w ramach konkretnego projektu

 • Imienne

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Maciej Olsztyński

Konsultant, coach i trener. Psycholog absolwent UAM w Poznaniu. Praktyk NLP (certyfikat Practitioner NLP). Od kilku lat prowadzi konsultacje, szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, zespołów handlowych oraz specjalistów innych działów firm. W praktyce zawodowej łączy elementy Analizy Transakcyjnej, Programowania Neurolingwistycznego. Pracuje w ujęciu systemowym traktując organizację, jej kulturę, technologię, zasoby ludzkie jako całość. Zajmuje się również badaniem świadomych i nieświadomych aspektów organizacji oraz wprowadzaniem zmian w obrębie kultury organizacyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce