16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE 2 - sesja 1

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W ramach cyklu szkoleń z zakresu metodyki PRINCE 2 chcielibyśmy zaproponować Państwu dodatkowe wsparcie w prowadzonych przez Państwa projektach wewnętrznych. Nasi Konsultanci dokonają oceny zgodności stosowanych metod z metodyką PRINCE 2, doradzą w jaki sposób sprostać obowiązującym standardom, pomogą w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji.  Celem udziału w tej sesji szkoleniowej jest:

  • prezentacja korzyści z wykorzystania metodyki PRINCE 2 przez firmę jako standardu zarządzania projektami

  • prezentacja kluczowych elementów i działań, które muszą być podjęte przez firmę aby wdrożyć tę metodykę

  • prezentacja elementów składowych metodologii PRINCE 2 na konkretnych przykładach

  • prezentacja różnicy pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym

 • 1. Podstawy zarządzania projektami
  o Definicja i ograniczenia projektu
  o Obszary zarządzania projektami

  2. Analiza projektu
  o Uzasadnienie biznesowe
  o Analiza problemu i celów projektu
  o Macierz kompromisów projektowych
  o Struktura organizacyjna projektu
  o Projekty w organizacjach
  o Budowa Zespołu Zarządzania Projektem

  3. Cykl życia projektu
  o Model fazowy projektu
  o Etapy techniczne i etapy zarządcze

  4. Warsztaty planistyczne
  o Przygotowanie zarysu uzasadnienia biznesowego
  o Budowa Zespołu Zarządzania Projektem
  o Analiza problemu i celów projektu
  o Metoda matrycy logicznej

  5. Planowanie zakresu projektu
  o Struktura podziału prac WBS
  o Hierarchia produktów

  6. Warsztaty planistyczne
  o Planowanie zakresu projektu

  7. Planowanie projektu
  o Sieć działań
  o Diagram sieciowy
  o Ścieżka krytyczna
  o Wykres Gantta
  o Bilansowanie zasobów
  o Analiza finansowa

  8. Warsztaty planistyczne
  o Wyznaczanie czasu realizacji projektu
  o Harmonogramowanie
  o Bilansowanie zasobów
  o Określanie budżetu projektu

 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykorzystanie podczas szkolenia metodologii PRINCE 2 za sprawą case study oraz rozwijania swoich własnych najlepszych praktyk.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w obszarze zarządzania projektami, a będą zaangażowane lub odpowiedzialne za ich planowanie, wdrażanie i realizację. Podczas szkolenia przedstawione zostaną jedynie podstawowe informacje o metodologii PRINCE 2 (Poziom angielskiego szkolenia PRINCE 2- Foundation).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie metodyki PRINCE 2; nastawieni są przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej.

Szkolenia o podobnej tematyce