16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Poznanie głównych zagadnień związanych z realizacją projektów w układzie Zamawiający - Dostawca.

  Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami.

  Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.

  Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

 • I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.
  Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

  II. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  Definiowanie głównych pojęć w zarządzaniu projektem.
  Cykl życia projektu.
  Analiza środowiska i udziałowców.
  Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
  Obowiązki kierownika projektu i członków zespołu.
  Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań w administracji publicznej.
  Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów.

  III. PROCESY ZARZADZANIA PROJEKTAMI.
  Grupa procesów rozpoczęcia projektu.
  Grupa procesów realizacji.
  Grupa procesów monitorowania i kontroli.
  Grupa procesów zamknięcia projektu.

  IV. OBSZARY WIEDZY O ZARZĄDZANIU PROJKETAMI.
  Zarządzanie integracją projektu.
  Zarządzanie zakresem w projekcie.
  Zarządzanie czasem w projekcie.
  Zarządzane kosztami w projekcie.
  Zarządzanie jakością w projekcie.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie.
  Zarządzanie komunikacją w projekcie.
  Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
  Zarządzanie zamówieniami w projekcie.

  V. INICJACJA PROJEKTU.
  Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
  Wybór projektów w Administracji Publicznej.
  Opracowanie celów projektu.
  Formuła realizacyjna projektu.
  Uzasadnienie biznesowe (powody realizacji przedsięwzięcia).
  Określanie wymagań realizacyjnych.
  Opracowanie karty projektu i planu projektu.

  VI. PLANOWANIE PROJEKTU - ZAKRES, BUDŻET, CZAS.
  Planowanie zakresu.
  Struktura podziału pracy (WBS):
  Tworzenie struktury podziału pracy.
  Metoda ścieżki krytycznej.
  Wykres Gantta.
  Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
  Bilansowanie zasobów.
  Definiowanie produktów projektu:
  Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
  Technika planowania opartego na produktach.
  Struktura podziału produktów projektu.
  Diagram następstwa produktów.
  Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik.
  Macierz kompromisów projektowych.
  Opracowanie Planu Projektu.
  Planowanie zarządzania ryzykiem.
  Planowanie zamówień.
  Planowanie jakości.

  VII. WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH.
  Omówienie elementów związanych z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu.
  Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów w projektach.
  Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.
  Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów.

  VIII. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI W PROJEKCIE.
  Jak powinny wyglądać dobre wymagania? – Technika MOSCOW.
  Uzasadnienie biznesowe: definiowanie podstawowych parametrów, potrzeb i celów biznesowych projektu.
  Kierowanie procesem uzgadniania i spełniania wymagań.

  IX. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ.
  Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
  Struktura Organizacyjna Projektu.
  Macierz obowiązków.
  Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.
  Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.

  X. MONITOROWANIE I REALIZACJA PROJEKTU.
  Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
  Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.
  Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
  Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
  Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
  Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.

  XI. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.
  Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?
  Sposoby określania prawdopodobieństwa.
  Błędy szacowania.
  Proces zarządzania ryzykiem.
  Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.

  XII. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
  Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.
  Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
  Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
  Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów.

  XIII. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
  Omówienie alternatywnych metodyk zarządzania projektami.
  Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
  Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
  Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  Zakończenie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).-cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne,
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegów).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania oraz realizacji projektów zgodnie z metodyką PMBoK.

  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

  obecnych i przyszłych kierowników projektów,

  uczestników zespołów realizujących projekty w sektorze publicznym,

  wszystkich zainteresowanych obszarem z zarządzania projektami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie zarządzania projektami, przedsiębiorca, trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami (motodyka PCM oraz łańcucha krytycznego). Szkoli w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Aktualnie zajmuj stanowisko Dyrektora Departamentu Inwestycji w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz zarządza dwoma innymi firmami.

Szkolenia o podobnej tematyce