21 Godzin, 3 Dni

Zarządzanie projektami na podstawie wytycznych PMBOK GUIDE 3RD EDITIO (PMI)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie uczy zarządzania projektami wg normy PMBoK Guide 3 (metodyka PMI). Uczestnicy poznają techniki i narzędzia niezwykle pomocne w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu. Program kursu zapewnia kompleksowe opanowanie tematu.Szkolenie przekazuje również podstawowe zagadnienia zarządzania zespołem projektowym.

 • PO CO ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM

  DEFINICJA PROJEKTU

  CYKL DEMINGA

  PROJEKT, PRODUKT, PROCES

  PROJEKTY, PROGRAMY, PORTFELE

  PROJEKT WG PMBOK GUIDE 3RD ED.

  POMYSŁ A PROJEKT

  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

  UZASADNIENIE BIZNESOWE

  INTERESARIUSZE PROJEKTU

  OBS (STRUKTURA ORGANIZACYJNA)

  PROJEKT W ORGANIZACJI

  PSYCHOLOGIA PROJEKTU

  PROJECT CHARTER (KARTA PROJEKTU)

  CEL SMART

  ZASADA PARETO

  PRIORYTETY

  PROJECT SCOPE (ZAKRES PROJEKTU)

  WBS (STRUKTURA PRAC)

  PROJECT MANAGEMENT PLAN (PLAN ZARZĄDZANIA PROJEKTEM)

  PERT I ESTYMACJA WAVE

  PDM, CPM, PERT

  PRAWO PARKINSONA I CCM

  ZARZĄDZANIE BUDŻETEM

  MONITOROWANIE POSTĘPU PRAC (EV)

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

  ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

  ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ
  * Człowiek – odbiorca informacji
  * Podstawowe zagadnienia komunikacji
  * Plan komunikacji
  * Komunikacja formalna

  PLANOWANIE I POZYSKIWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
  * Macierz odpowiedzialności
  * Macierz kompetencji
  * Budowa zespołu

  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
  * Model stylów zachowań
  * Role i działanie w grupie
  * Dynamika zespołu projektowego

  PM JAKO PRZYWÓDCA
  * Funkcje zarządzania
  * Style zarządzania
  * Hierarchia kompetencji managerskich
  * Piramida potrzeb Maslova
  * Teoria McGregora (X i Y)
  * Teoria Hertzberga
  * Podstawy modelu Harseya

  DELEGOWANIE ZADAŃ

  PROJEKT JAKO KONFLIKT

  PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM

  PODSTAWY NEGOCJACJI

  ZAMYKANIE PROJEKTU

  LESSONS LEARNED

 • Dyplom ukończenia szkolenia IBSEN

 • Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla kadry menadżerskiej, kierowników projektów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego eksperta posiadającego specjalistyczną wiedzę z zakresu Zarządzania Projektami.

Szkolenia o podobnej tematyce