7 Godzin, 0 Dni

Zarządzanie projektami IT

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie „Zarządzanie projektami IT” przeznaczone jest dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Większość absolwentów zetknęła się (również w formie zajęć kierunkowych w trakcie nauki) z tematyką zarządzania projektami. Jest to często oczekiwany kierunek rozwoju kariery zawodowej, zazwyczaj jednak jest podczas pracy zawodowej oczekiwania diametralnie rozmijają się z oczekiwaniami. Bywa to wynikiem słabego często przygotowania teoretycznego, ale także całkowitej nieznajomości realiów pracy zawodowej i braku doświadczenia.  Szkolenie ma za zadanie usystematyzować i uzupełnić dotychczasową wiedzę, a także wprowadzić uczestników w realia pracy zawodowej. Szkolenie prowadzone przez doświadczonego project managera. Poza niezbędną odrobiną teorii, prowadzący szkolenie przedstawi przykłady ze swoje wieloletniego doświadczenia w pracy w zespołach projektowych w branży IT, omówi blaski i cienie pracy kierownika projektów oraz pułapki w pracy project managera

 • 1) Wprowadzenie, zapoznanie uczestników
  2) Kilka słów o teorii zarządzania projektami
  - Kilka słów o zarządzaniu projektami
  - Omówienie metodyk PM ze szczególnym uwzględnieniem Agile
  - Najważniejsze zagadnienia w PM (m.in. zarządzanie zespołem, ryzykiem, czasem, zasobami, kosztami, komunikacją)
  - Ćwiczenia w grupach (definiowanie celu szkolenia, harmonogramowanie)
  3) Przerwa kawowa
  4) Jak to wygląda w praktyce?
  - Zarządzanie zespołem – najważniejszym czynnikiem projektu
  - Różnica w zarządzaniu projektem w małej i dużej firmie
  - Praca nad projektami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  - Cykl życia projektu
  - Zarządzanie projektami w organizacji
  - Problemy: zespoły rozproszone, współużytkowanie zasobów, współdziałanie
  5) Przerwa kawowa
  6) Jak się dalej rozwijać w zakresie zarządzania projektami?
  7) Podsumowanie i zakończenie

 • TAK

 • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych oraz osób zainteresowanych tematyką związaną z zarządzaniem i prowadzeniem projektów informatycznych.

Szkolenia o podobnej tematyce