16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. ! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !

Poznań Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis szkolenia:
  Czym jest projekt? Projekt jest zaplanowanym zamiarem, chęcią działania w określonym kierunku. Projekt jest przejściem od fazy pomysłu do efektu. To projekt powinien mobilizować wszystkie siły, posiadane kompetencje, pokłady możliwości i talent u osób, które go inicjują.
  Kierowanie projektem polega na zdolności patrzenia w przyszłość i do wyobrażenia sobie rezultatów sekwencji działań podejmowanych przez osoby z zespołu projektowego. Od czego zacząć realizację projektu, kiedy on się zaczyna i jak powinien przebiegać, jak przygotować poszczególne etapy projektu, kogo i kiedy zaangażować w projekt. . Na tak postawione pytania odpowiada zaprojektowane szkolenie z kierowania projektem. Umiejętności. Każdy projekt to działanie lub element działań innowacyjnych, nowych – od pomysłu do zastosowanych praktycznych rozwiązań, które powinny przynieść pożądane rezultaty – lepsze i korzystniejsze od sytuacji, która miała miejsce przed projektem.

  Cel:
  • Zdobycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia konkretnego projektu
  • Zapoznanie uczestników z podejściem projektowym oraz metodami i narzędziami wspomagającymi projekt
  • Nabycie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektem
  • Doskonalenie metody zarządzania projektem
  • Pozyskanie wiedzy na temat struktury planu projektowego
  • Poznanie procesów projektowych
  • Doskonalić sposoby pokonywania „wąskich gardeł” (słabych miejsc) w projekcie.

  Korzyści dla uczestników:
  Uczestnicy będą potrafili:
  Zaplanować i zrealizować projekt
  Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu
  Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy zarzadzania projektem
  Powołać zespół projektowy
  Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu
  Pokierować projektem
  Opracować sposób komunikowania się osób zaangażowanych w projekt
  Wykonać harmonogram projektu
  Określić wymierne korzyści z realizacji projekt.

 • I. Wprowadzenie w tematykę projektów - podstawy
  1. Definicje
  2. Pojęcia
  3. Metodyka
  4. Trendy projektowe

  II. Kierowanie całościowe projektem
  1. Plan projektu
  2. Realizacja planu
  3. Zarządzanie zmianami w planie projektu
  4. Zarządzanie innowacjami

  III. Komunikacja w projekcie
  1. Sieci komunikacyjne: kto, co, komu, kiedy, jak?
  2. Raportowanie- ścieżki przekazu realizacji zadań
  3. Zamknięcie projektu
  4. Zarządzanie wiedzą

  IV. Zarządzanie jakością w projekcie
  1. Planowanie jakości
  2. Zapewnienie jakości
  3. Kontrola jakości

  V. Zarządzanie zakresem projektu
  1. Inicjacja projektu
  2. Planowanie zakresu projektu
  3. Struktura zakresu

  VI. Czas projektu
  1. Mapa sieciowa projektu
  2. Ścieżka krytyczna
  3. Harmonogram projektu
  4. Łańcuch krytyczny

  VII. Koszty projektu
  1. Tworzenie budżetu projektowego
  2. Kontrola budżetu
  VIII. Zarzadzanie ryzykiem w projektach
  1. Diagnoza źródeł ryzyka
  2. Określenie stopnia zagrożenia ryzyka

  IX. Zarządzanie zespołem projektowym
  1. Organizacja i planowanie działań
  2. Pozyskiwanie ludzi do projektu
  3. Budowa zespołu projektowego
  4. Motywowanie i przywództwo
  5. Kierowanie zmianą w projekcie
  6. Kierowanie konfliktem
  7. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
  8. Role zespołowe
  9. Delegowanie zadań i uprawnień.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1390 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  Cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
  Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
  • Mini prezentację – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
  • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
  o Ćwiczenia
  o Pytania i odpowiedzi
  o Praca w grupach
  o Dyskusja
  o „Burza mózgów”
  o Symulacje w zespołach projektowych
  o Ćwiczenia indywidualne
  o Informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.

 • Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołem projektowym. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Tomasz Kurek

Wybitny trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim w organizacjach. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami. Przedsiębiorca, menedżer i doradca w zakresie zarządzania organizacjami i zespołami projektowymi. Doradzał przy opracowaniu kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych wprowadzających do oferty firm nowe produkty i usługi. Współtworzył kilkanaście strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskania inwestora. Zwolennik ciągłego i dobrze zaplanowanego doskonalenia organizacji w oparciu o zestaw narzędzi dobranych indywidualnie do jej sytuacji i potrzeb. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Inwestycji w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz zarządza dwoma innymi firmami. Zajęcia prowadzi żywiołowo z powodzeniem zachęcając osoby uczestniczące do licznych aktywności, inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce